Master

Operasjonssykepleie

Høgskulen på Vestlandet, i Bergen (+2 studiesteder)
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Operasjonssykepleie

Operasjonssykepleie krever kunnskap om den akutt og/eller kritisk syke pasients situasjon og behov, og inngående kjennskap til operasjonstekniske prinsipper og kirurgiske undersøkelser og behandling. Operasjonssykepleiere har et handlingsrepetoar hvor teoretisk viten, praktiske ferdigheter, risikoanalyse, håndtering og samhandlingsferdigheter inngår som viktige elementer.Du kan studere operasjonssykepleie ved campus Bergen, Førde og Haugesund. Helsetjenesten trenger flere med spesialistkompetanse i operasjonssykepleie, og som kan ta initiativ og delta aktivt i faglig utviklingsarbeid, undervisning, forskning og helseledelse.Fullført utdanning på 120 studiepoeng gir mastergrad i operasjonssykepleie og kvalifiserer for arbeid som operasjonssykepleier med handlingskompetanse til å gjennomføre forsknings- eller kvalitetsarbeid, samt kompetanse til å drive og utvikle kunnskapsbasert praksis innen eget ansvarsområde.Studenter som avslutter utdanningen etter 90 studiepoeng, har fullført utdanning i operasjonssykepleie og kvalifiserer til arbeid som operasjonssykepleier, samt til å medvirke i utvikling av kunnskapsbasert praksis innen eget ansvarsområde.Operasjonssykepleie er en spesialisering innen master i spesialsykepleie, og du finner studieplan og emneplan for operasjonssykepleie på siden til master i spesialsykepleie.
Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) ble etablert 1. januar 2017, da Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund fusjonerte. HVL er i dag en av landets største utdanningsinstitusjoner, med campuser i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og på...

Les mer og vis alle utdanninger ved Høgskulen på Vestlandet

Highlights