Videre- og etterutdanning

Mat og helse 1 trinn 5-10 - kompetanse for kvalitet

Universitetet i Sørøst-Norge, i Horten (+1 locations)
Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Mat og helse 1 trinn 5-10 - kompetanse for kvalitet

Hvorfor mat og helse 1?

Studiet vil gi deg fag- og fagdidaktisk mat- og helsekunnskap og -kompetanse for undervisning på trinn 1-7 eller trinn 5-10 i grunnskolen. I tråd med fagfornyelsen tar studiet utgangspunkt i ny overordnet del av læreplanverket og de tre tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling.

Dette lærer du hos oss

Vi tilbyr studiet for trinn 1-7 eller trinn 5-10. Noe av innholdet er spesifikt for de to gruppene av studenter, men vi omtaler dem her sammen. Det faglige innholdet vil inkludere fagdidaktikk og undervisningsplanlegging for teoretisk og praktisk undervisning, læremiddelkompetanse, progresjon fra 4. til 7. trinn eller fra 5. til 10. trinn.

Universitetet i Sørøst-Norge
Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter.  USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Sørøst-Norge

Highlights