Master

Master i e-businessteknologi og cybersikkerhet

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Master i e-businessteknologi og cybersikkerhet

Dette lærer du

Masterprogrammet har en klar teknisk forankring med søkelys på informasjonssystemer (IS) og informasjon- og kommunikasjonsteknologier (IKT). Studiet er designet rundt kjernetemaene e-businessteknologi og cybersikkerhet innen digitaliseringen. Innovasjon er en integrert del i emnene. 

Første studieår går du emner som gir solid forankring i kjernetemaene (e-business I). Disse temaene utdypes i andre studieår under prosjektarbeid eller gjennom andre valgfrie emner (e-business II). Andre studieår avsluttes med oppgavearbeidet.

Du lærer om e-businessteknologier som anses som avgjørende for å utnytte digitaliseringens fulle potensial. Du vil ha emner som maskinlæring, forretningsanalyse, distribuert blokkjedeteknologier (blockchain technologies) og kryptovalutaer. Emnene gir deg kunnskap og innsikt som går langt utover å bare bruke digitale teknologier.

Sikkerhet er en forutsetning for å drive virksomhet på digitale plattformer. Du vil derfor også ha emner som sikkerhet, kunstig intelligens (AI), personvern, bærekraft i skytjenester, kryptografi og sikkerhetsprotokoller. Disse emnene gjør at du kan bidra til å sikre digitale løsninger som er innovative og bærekraftige. 

Universitetet i Sørøst-Norge
Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter.  USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Sørøst-Norge

Highlights