Videre- og etterutdanning

Akutt syke eldre - observasjoner og tiltak

Varighet
1 semester
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
1 semester
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Akutt syke eldre - observasjoner og tiltak

Dette lærer du hos oss

Kurset vil gjøre deg tryggere i ditt daglige arbeid med eldre. Det er samlingsbasert slik at du kan delta selv om du er i arbeid.

Du vil lære mer om:

om multisyke eldre, akutt funksjonssvikt, infeksjoner, delir, diabetes, nyresvikt og smertelindring

å observere og gjenkjenne tegn på sykdom/forverring på et tidlig tidspunkt

å utføre aktuelle prosedyrer knyttet til akutt syke eldre

å iverksette tiltak på et tidlig tidspunkt for om mulig å unngå at pasienten utsettes for unødige plager/lidelser

å bidra til god symptomlindring i palliativ fase

å analysere faglige og etiske problemstillinger knyttet til akutt syke eldre

Studiet inneholder følgende temaer:

Multisyke eldre

Akutt funksjonssvikt

Sirkulasjonssvikt

Infeksjoner

Delir

Diabetes

Væskebehandling

Perifert venekateter

Parenteral ernæring

Oksygenbehandling

Smertebehandling

Universitetet i Sørøst-Norge
Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter.  USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Sørøst-Norge

Highlights