Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Videre- og etterutdanning

Sexologi

Universitetet i Agder, i Grimstad
Varighet
2 år
Undervisning
Deltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
2 år
Undervisning
Deltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Sexologi

Videreutdanning i Sexologi

Dette studiet er relevant for deg som ønsker en bred og fleksibel handlingskompetanse innenfor sexologisk rådgivning. Sexologisk rådgivning handler om å forstå og gi råd til klienter angående seksuelle problemer som kan oppstå som en del av det generelle utviklingsforløp, ulykker, traumer, overgrep, sykdom og behandling. I løpet av studiet vil du få kompetanse innenfor menneskers seksualitet og ulike uttrykk for seksualitet og kjønnsmangfold.

Sexologisk forskning og klinisk virksomhet er i utvikling, noe som gjør at behovet for denne kompetansen innenfor helse- og sosialtjenestene øker.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Grimstad

Videre studier/jobbmuligheter

Det er mulig å søke seg inn på masterprogram i psykososial helse med fordypning i sexologi, 120 studiepoeng fordelt over fire år. De første to årene følger du undervisningen på videreutdanningen i sexologi, og de siste to årene jobber du med masteroppgaven.

Opptakskrav/Søknad

  • Minimum treårig universitets- eller høgskoleutdanning innenfor fagområder som er relevante for studiet, som blant annet leger, sykepleiere, ergoterapeuter, psykologer, familierådgivere, sosionomer og vernepleiere. Søkere med annen utdanning kan tas opp etter individuell vurdering.
  • Det kreves minst ett års dokumentert relevant yrkespraksis med pasienter/klienter etter fullføring av utdanningen som utgjør søkerens opptaksgrunnlag.
  • Deltakere må være i klinisk relevant arbeid i minimum 50% stilling under hele studiet, det vil si et arbeidsforhold der det er mulig å få erfaring med å bruke sexologisk kompetanse i arbeid med klienter/pasienter, og arbeidsforholdet må dokumenteres når man søker opptak.

Studiefakta, Tittel m.m

Videreutdanning i sexologi (60 studiepoeng)

Universitetet i Agder
Universitetsveien 25
4630 Kristiansand

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder består av de to campusene Kristiansand og Grimstad. Her finner du henholdsvis 8 500 og 3 500 studenter, fordelt på studier innen helse- og idrettsvitenskap, humaniora og pedagogikk, kunstfag, samfunnsvitenskap, teknologi og realfag, samt avdeling for lærerutdanning...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Agder

Highlights