Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Kortere studier

Sexologi for helsearbeidere

Universitetet i Agder, i Kristiansand (+1 studiesteder)
Varighet
1 semester
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Høst og vår (+2 startdatoer)
Varighet
1 semester
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Høst og vår (+2 startdatoer)

Sexologi for helsearbeidere

Introduksjonskurs i sexologi for helsefagarbeidere

Innhold

Studiet omfatter problemstillinger angående sykdom og seksuell helse, seksuell identitet og kjønnsidentitet, seksuelle tenningsmønstre og overgrepsproblematikk.

Basal sexologi:

 • Sexologi som kunnskapsområde
 • Bio-psyko-sosial tilnærming
 • Seksuell funksjon, anatomi og fysiologi
 • Seksuell utvikling
 • Seksualitet i ulike livsfaser
 • Vanlige problemer angående kjønn og seksualitet
 • Tverrfaglig arbeid
 • PLISSIT-modellen
 • Kommunikasjon med klienter om seksualitet
 • Rollespill
 • Arbeid med kasus - rollespill

Sexual Self Acknowledgement (SSA):

 • Eksponering for eksplisitt seksuelt materiale
 • Øvelser i forhold til å bli fortrolig med seksuelle uttrykk
 • Utforsking av egne seksuelle holdninger og grenser
 • Utvikling av språk for seksualitet

Kommende startdatoer

Velg mellom 2 startdatoer

Høst og vår

 • Klasserom
 • Grimstad

Høst og vår

 • Klasserom
 • Kristiansand

Opptakskrav/Søknad

Minimum tre-årig høyere utdanning innen helse- sosialfag, eller pedagogisk utdanning. Studiet er relevant for alle helsearbeidere (leger, psykologer, sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, fysioterapeuter, barnevernspedagoger, lærere o.a.).

Studiefakta, Tittel m.m

Introduksjonskurs i sexologi for helsefagarbeidere (5 studiepoeng).

Vilkår for å gå opp til eksamen

Obligatorisk undervisning, d.v.s. man skal være til stede ved minst 80 prosent av undervisningen. Godkjent deltagelse i gruppearbeid.

Eksamen

Skriftlig individuell hjemmeeksamen over 5 dager som vurderes med gradert karakter.

Universitetet i Agder
Universitetsveien 25
4630 Kristiansand

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder består av de to campusene Kristiansand og Grimstad. Her finner du henholdsvis 8 500 og 3 500 studenter, fordelt på studier innen helse- og idrettsvitenskap, humaniora og pedagogikk, kunstfag, samfunnsvitenskap, teknologi og realfag, samt avdeling for lærerutdanning...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Agder

Highlights