Videre- og etterutdanning
Ingen anmeldelser

Seksuell helse og utviklingshemming

Varighet
1 semester
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
1 semester
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Seksuell helse og utviklingshemming

Seksuell helse er et fagområde som ofte er forsømt i forskning på livskvalitet for mennesker med utviklingshemming. Studiet kvalifiserer ansatte innen helse, sosialt arbeid og pedagogikk, slik at de kan bidra til forbedringsarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming.

Studiet vil trene studentene i selvstendig etisk tenkning, analyse og kritisk tenkning. Ut ifra deres profesjonelle utgangspunkt diskuteres seksuelle spørsmål og ulike teoretiske og praktiske modeller. Både nasjonale og internasjonale sexologiske utrednings- og behandlingsanbefalinger, beste praksis, benyttes. Ved hjelp av pedagogiske rollespill, case, filmer og animasjoner vil kommunikasjon med både tjenestemottakere og kollegaer belyses, slik at studentene kan utvikle god refleksjon om tanker, følelser og handlinger.

OsloMet – storbyuniversitetet
Pilestredet 46
0167 Oslo

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har gått fra å være høgskole til å bli universitet. Institusjonens nye navn er OsloMet – storbyuniversitetet (engelsk: OsloMet – Oslo Metropolitan University). OsloMet tilbyr utdanninger på både bachelor- og masternivå, i tillegg til...

Les mer og vis alle utdanninger ved OsloMet – storbyuniversitetet

Highlights