Bachelor

Data, ingeniørfag

Universitetet i Agder, i Grimstad
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Data, ingeniørfag

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) spiller en sentral rolle i samfunnet i dag, og er viktig for utvikling, drift, sikkerhet i digitale system virksomheter i privat og offentlig sektor benytter seg av. Behovet for kvalifisert arbeidskraft er stort og med en dataingeniørutdanning fra UiA, vil du være høyst kvalifisert for spennende og interessante oppgaver innenfor digital teknologi. Du kan spesialisere deg innenfor softwareutvikling, softwareprosesser, design og arkitektur, modellering og databaser, internetteknologi, eller innenfor cybersikkerhet og tilhørende teknologier og prosesser for å beskytte systemer, nettverk, programmer og enheter og data fra cyberangrep. Les mer om retningsvalg nedenfor.

Det er stor etterspørsel etter arbeidskraft med dataingeniørbakgrunn i både offentlig og privat sektor.

Universitetet i Agder
Universitetsveien 25
4630 Kristiansand

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder består av de to campusene Kristiansand og Grimstad. Her finner du henholdsvis 8 500 og 3 500 studenter, fordelt på studier innen helse- og idrettsvitenskap, humaniora og pedagogikk, kunstfag, samfunnsvitenskap, teknologi og realfag, samt avdeling for lærerutdanning...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Agder

Highlights