Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Oslo
4 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Psykisk helsearbeid

I denne Videre- og etterutdanningen får du kompetanse til å møte mennesker som har, eller står i fare for å få psykiske lidelser.

Psykisk helsearbeid er en flervitenskapelig og tverrfaglig Videre- og etterutdanning. Gjennom studiet lærer du deg å identifisere og endre forhold som skaper psykiske helseproblemer for enkeltindivider, familier og grupper.

Du opparbeider deg også kunnskap om hva som skal til for å hindre stigmatisering og sosial utstøting av individer og grupper. Studiet gir deg kunnskap om menneskets biologiske, psykiske og sosiale dimensjoner knyttet til psykisk helse og psykisk lidelse. Det legges vekt på å utvikle relasjons- og omsorgskompetanse.

Studiet kombinerer et høyt teoretisk nivå med en praksisnær tilnærming hvor kritisk og etisk refleksjon er sentralt.

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har gått fra å være høgskole til å bli universitet. Institusjonens nye navn er OsloMet – storbyuniversitetet (engelsk: OsloMet – Oslo Metropolitan University).

OsloMet tilbyr utdanninger på både bachelor- og masternivå, i tillegg til halvårs- og årsstudier.

Fakulteter

 • Fakultet for helsevitenskap (HV)
 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)
 • Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)
 • Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Forskningsinstitutter og sentre

 • Arbeidsforskningsinstituttet AFI
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR
 • Forbruksforskningsinstituttet SIFO
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)
 • Senter for profesjonsstudier (SPS)
 • Senter for velferds- og arbeidslivsforskning
 • School of Management
Vis alle utdanninger fra OsloMet – storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!