Videre- og etterutdanning

Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring

Varighet
1 semester
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
1 semester
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring

Studiet er et asynkront, nettbasert Videre- og etterutdanningstilbud med fokus på tilrettelegging av undervisning og opplæring ved digitale lære- og hjelpemidler. Det passer for deg som underviser barn, ungdom og voksne, og spesielt hvis du har ansvar for barn, ungdom og voksne med språk-, lese- og skrivevansker.

God pedagogisk bruk av teknologi vil kunne berike undervisningen i klasserommet, i opplæringen av enkeltelever og i skolen som helhet. Studiet er også aktuelt for de som veileder om god pedagogisk bruk av IKT, for eksempel ansatte i PPT og Statped.

Studiet tar utgangspunkt i at bruken av digitale verktøy er en grunnleggende ferdighet for elever og undervisere. Digitale ferdigheter skal være en integrert og naturlig del av læringsarbeidet i alle fag og på alle nivåer. Erfaring og forskning viser at elever med språk-, lese- og skrivevansker har spesielt god nytte av å bruke digitale lære- og hjelpemidler i læringsarbeidet. Suksesskriterier er knyttet til kompetanse og god pedagogisk anvendelse av teknologi.  

I emnet får studenten:  

 • en teoretisk innføring i leseutvikling, leseforståelse og strategilæring 
 • kunnskap om bruk av digitale lære- og hjelpemidler i læringsarbeidet 
 • praktisk opplæring i bruk av utstyr, programvare og relevante arbeidsmåter og metoder, på nettbrett og PC 
 • kunnskap om tilpasset opplæring, spesialundervisning og pedagogisk systemarbeid 

Hovedtemaer i emnet er: 

 • arbeidsmåter og programvare/apper knyttet til lesing, skriving, læring og formidling 
 • bruk av IKT i lese- og skriveutvikling 
 • implementering av god bruk av IKT i tilpasset opplæring  
 • digitale læringsressurser og bruk av læringsplattformer 
 • bruk av sosiale medier i kommunikasjon, samhandling og formidling 

God pedagogisk bruk av digitale lære og hjelpemidler i opplæringen skal komme alle elevene til gode. Pedagogisk systemarbeid og tilpasset opplæring er derfor viktige elementer i emnet. Spesialpedagogikken i seg selv er et underordnet tema i emnet. Formidling og digital produksjon er sentrale temaer for at studenten skal få mulighet og evne til å drive utviklingsarbeid og veiledning i sin skole.   

Studieside for Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring

Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Vår

 • Klasserom
 • Lillestrøm
OsloMet – storbyuniversitetet
Pilestredet 46
0167 Oslo

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har gått fra å være høgskole til å bli universitet. Institusjonens nye navn er OsloMet – storbyuniversitetet (engelsk: OsloMet – Oslo Metropolitan University). OsloMet tilbyr utdanninger på både bachelor- og masternivå, i tillegg til...

Les mer og vis alle utdanninger ved OsloMet – storbyuniversitetet

Highlights