Videre- og etterutdanning

Videreutdanning: Kunst og håndverk

Varighet
30 studiepoeng
Undervisning
Heltid/deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato
Varighet
30 studiepoeng
Undervisning
Heltid/deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato

Videreutdanning: Kunst og håndverk

Videreutdanningen er et tilbud til deg som er lærer i grunnskolen og som ønsker fagdidaktisk kunnskap og praktisk erfaring i kunst- og håndverksfaget. Dette er et studium for lærere som har lite eller ingen formell utdanning i faget kunst og håndverk. Studiet er viktig for alle som skal undervise i kunst og håndverk og kreative arbeidsprosesser i grunnskolen.

Undervisningen er tilrettelagt for at deltakerne skal kunne kombinere jobb og studium. Det vil være to samlinger à fire dager høstsemesteret, og tre samlinger à tre dager vårsemesteret. 

Studentene blir vurdert på grunnlag av en prosjektoppgave som gjennomføres individuelt hvert semester. Arbeidskrav knyttes til samlingene og arbeid i mellomperiodene.

Det er to samlinger à fire dager høstsemesteret og tre samlinger à tre dager vårsemesteret. For vurdering kreves 80% frammøte på samlingene.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Nettbasert med samlinger
  • Stavanger
Universitetet i Stavanger
Stavanger

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har 12.000 studenter og 1600 ansatte. UiS skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. UiS ligger i den mest attraktive regionen i landet, med 300.000 innbyggere....

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Stavanger

Highlights