Digital kompetanse for lærere (nettbasert)

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Oslo
2 semester
Deltid
Støttet av lånekassen
Vår
Klasserom

Digital kompetanse for lærere (nettbasert)

Digital kompetanse er en av de grunnleggende ferdighetene som skal integreres i alle fag og på alle nivåer i grunnskolen. Digitale verktøy er pedagogiske hjelpemidler i lærernes daglige arbeid med planlegging, administrasjon, undervisning og evaluering. Studiet kan tas på heltid eller deltid, er nettbasert og basert på egenaktivitet fra studentene.

Studiet gir innføring i pedagogisk bruk av IKT med vekt på nye didaktiske arbeidsformer, aktuelt teknisk utstyr og teknologiens plass i skole, barnehage, samfunn og arbeidsliv.

Digital kompetanse for lærere omfatter emner som digital kompetanse og læring, bruk av digitale verktøy og IKT i skole og samfunn. Det blir lagt særlig vekt på didaktiske refleksjoner rundt bruk av digitale verktøy og digital dømmekraft. Dette inkluderes i følgende fire moduler:  

  1. digital kompetanse og læring
  2. bruk av digitale verktøy og sammensatte tekster (lyd, bilde og video)
  3. koding og digital tallbehandling
  4. sosiale medier og vurdering av digitale læringsressurser. 

Studieside for Digital kompetanse for lærere

Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

  • Studieside for Digital kompetanse for lærere - heltid
  • Studieside for Digital kompetanse for lærere - deltid

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!