Kortere studier

Helseinnovasjon i praksi

Nord universitet, i Bodø
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Helseinnovasjon i praksi

Helse - og omsorgstjenestene står ovenfor mange små og store og utfordringer. Behovene for helsetjenester er i endring, forventningene til kvalitet og sikkerhet øker, samtidig som det er knapphet på ressurser. Innovasjon og teknologi er en sentral del av arbeidet for å kunne håndtere disse utfordringene, og her er helse- og omsorgspersonell viktige endringsagenter. Ansatte i helsetjenestene er de som står nærmest behovene, både på pasient- og systemnivå. Det trengs både ledere og ansatte i helsesektoren som kan identifisere og ta tak i nye muligheter, gjennomføre innovasjons-prosesser, og skape engasjement for endring hos sine kollegaer.

Kurset Helseinnovasjon i praksis gir deltakerne kunnskap om innovasjon og utvikling i helsesektoren, samt verktøy for hvordan man kan identifisere utfordringer og gjøre de om til muligheter gjennom et innovasjonsperspektiv. Deltakerne får både innsikt i teori om innovasjon samt praktisk erfaring gjennom aktiv deltakelse i teamarbeid.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Bodø
Nord universitet
Bodø
Bodø

Nord universitet

1. januar 2016 ble Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna til Nord universitet. Universitetet har ca 1.350 ansatte og 12.000 studenter, fordelt på studiestedene Vesterålen, Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen, Nesna, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal....

Les mer og vis alle utdanninger ved Nord universitet

Highlights