Kortere studier

Fleksibel videreutdanning i trening

Nord universitet, Nettstudier
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettstudier
Neste startdato
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettstudier
Neste startdato

Fleksibel videreutdanning i trening

Liker du trening og fysisk aktivitet? Da er dette studiet for deg! Studiet gir en innføring i hvordan du planlegger trening ut fra forutsetningene til den som skal trenes. Du lærer treningsplanlegging både på kort og lang sikt. Videre gis det teoretisk og ikke minst praktisk innføring i ulike former for trening – blant annet grunntrening, styrketrening, utholdenhetstrening og hurtighetstrening. Behovet for personer med denne kompetansen er stort og voksende i hele Norge - og globalt.

Ønsker du en fleksibel studiehverdag? Da passer dette studiet for deg. Studiet er nettbasert uten obligatorisk oppmøte. Du møter til to digitale veiledningssamtaler med foreleser i løpet av semesteret.

Studiet består av tre emner på 10 studiepoeng hver. Du velger selv hvor mange emner du ønsker å gjennomføre.

Programmet består av et emne på 30 studiepoeng, kompetansen som emnet gir er egnet i yrker som personlig trener, fysisk trener, trener i idrettslag, miljøarbeidere, folkehelsekoordinatorer, treningsveiledere og innen skole/utdanning.

Virke Trenings (2016) kompetanseutvalg uttrykker i en utarbeidet analyse at dagens grunnutdanninger i idrett i for liten grad svarer til de kompetansekrav treningssenterbransjen etterspør. Også de kortere kursene som tilbys i «personlig trening» oppleves som mangelfulle. Bransjen antyder i sin rapport mangler når det gjelder faglig dybde, omfang og innretting, og peker også på begrensede muligheter for videreutdanning (Virke Trening, 2016). Dette programmet kan bidra til å øke kompetansen innenfor treningsplanlegging, styrketrening samt trening av utholdenhet og hurtighet som er viktig i treningsbransjen.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Nettstudier
  • Nettstudier
Nord universitet

Nord universitet

1. januar 2016 ble Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna til Nord universitet. Universitetet har ca 1.350 ansatte og 12.000 studenter, fordelt på studiestedene Vesterålen, Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen, Nesna, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal....

Les mer og vis alle utdanninger ved Nord universitet

Highlights