Videre- og etterutdanning

Videreutdanning i eldreomsorg - med vekt på psykisk helse

Varighet
2 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato
Varighet
2 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato

Videreutdanning i eldreomsorg - med vekt på psykisk helse

Deltidsstudiet er en tverrfaglig videreutdanning som bidrar til å møte de komplekse hjelpebehovene til en stadig aldrende befolkning. Studiet er basert på det fremste innen forskning og erfaringskunnskap innen fagfeltet. Norsk eldreomsorg har behov for deg med gode fagkunnskaper og fordypningskunnskap knyttet til eldre generelt, og gruppen syke gamle spesielt.

Studiet har en erfaringsbasert profil som ivaretas ved hjelp av praktiske eksempler og studentenes erfaringsgrunnlag. Det legges vekt på at eksemplene belyses ved hjelp av ulike teoretiske perspektiver.

Videreutdanningen er organisert som et nett- og samlingsbasert deltidsstudium over to år. Hvert semester har to samlinger á to dager som foregår på studiested Elverum. Studiet kan kombineres med jobb.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Nettbasert med samlinger
  • Elverum
Høgskolen i Innlandet
Hamarveien 112
2411 Elverum

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer.  Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår...

Les mer og vis alle utdanninger ved Høgskolen i Innlandet

Highlights