Kortere studier

Prosjektledelse

Høgskolen i Innlandet, Nettstudier
Varighet
4 måneder
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
4 måneder
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Prosjektledelse

Studiet består av enkeltemnet Prosjektledelse, hvor prosjektorganisering i faser, initiering, kobling mot basisorganisasjon og kunnskaper om økonomi- og ressursstyring er vesentlige læringsmål.

Prosjekt som arbeidsform blir stadig mer utbredt. De fleste arbeidsplasser har oppgaver og utfordringer som løses i en prosjektkontekst. Det å etablere en intern kompetanse på prosjektarbeid er derfor viktig ved siden av f.eks. yrkes- og profesjonskompetanse.

Dette nettbaserte studietilbudet i prosjektledelse passer for deg som ønsker å få kunnskaper, ferdigheter og forståelse for ulike sider ved ledelse og styring av prosjekter i ulike type virksomheter, herunder planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjekter.

Studiets oppbygging og innhold:

  • Initiering og design av prosjekter, herunder forstudie, forprosjekt, delprosjekt
  • Funksjoner og roller i et prosjekt
  • Interessentanalyse
  • Budsjettering, oppfølging og ressursstyring
  • Håndtering av usikkerhet og risiko
  • Prosjektstyringsverktøy
  • Læring og kompetanseoverføring i prosjekter
  • Kommunikasjon og konfliktløsning

Prosjektledelse passer for alle som ønsker å lede prosjekter eller som allerede gjør det. Studiet er et etter- og videreutdanningsstudie og det er tiltenkt søkere med arbeidserfaring. Det er imidlertid ikke noe krav til forkunnskap eller bakgrunn og kompetansen som studiet gir er etterspurt både i privat og offentlig sektor.

Høgskolen i Innlandet
Hamarveien 112
2411 Elverum

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer.  Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår...

Les mer og vis alle utdanninger ved Høgskolen i Innlandet

Highlights