Prosjektledelse

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Kortere studier
Nettstudier
4 måneder
Deltid
Støttet av lånekassen

Prosjektledelse

Studiet består av enkeltemnet Prosjektledelse, hvor prosjektorganisering i faser, initiering, kobling mot basisorganisasjon og kunnskaper om økonomi- og ressursstyring er vesentlige læringsmål.

Prosjekt som arbeidsform blir stadig mer utbredt. De fleste arbeidsplasser har oppgaver og utfordringer som løses i en prosjektkontekst. Det å etablere en intern kompetanse på prosjektarbeid er derfor viktig ved siden av f.eks. yrkes- og profesjonskompetanse.

Dette nettbaserte studietilbudet i prosjektledelse passer for deg som ønsker å få kunnskaper, ferdigheter og forståelse for ulike sider ved ledelse og styring av prosjekter i ulike type virksomheter, herunder planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjekter. 

Studiets oppbygging og innhold:

  • Initiering og design av prosjekter, herunder forstudie, forprosjekt, delprosjekt
  • Funksjoner og roller i et prosjekt
  • Interessentanalyse
  • Budsjettering, oppfølging og ressursstyring
  • Håndtering av usikkerhet og risiko
  • Prosjektstyringsverktøy
  • Læring og kompetanseoverføring i prosjekter
  • Kommunikasjon og konfliktløsning

Prosjektledelse passer for alle som ønsker å lede prosjekter eller som allerede gjør det. Studiet er et etter- og videreutdanningsstudie og det er tiltenkt søkere med arbeidserfaring. Det er imidlertid ikke noe krav til forkunnskap eller bakgrunn og kompetansen som studiet gir er etterspurt både i privat og offentlig sektor.

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!