Helsepedagogikk i møte med sjeldne diagnoser

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Kortere studier
Nettstudier
1/2 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Vår
Nettstudier

Helsepedagogikk i møte med sjeldne diagnoser

Målet med studiet er å sørge for at fagpersoner og tjenesteytere som jobber med sjeldne diagnoser blir dyktigere og tryggere i sin tjenesteutøvelse. 

Det er anslått at det er mer enn 200.000 personer som lever med en sjelden diagnose i Norge, og det er registrert mellom 6000 og 7000 sjeldne diagnoser.

Frambu, som vi samarbeider med om dette studiet, er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser, og har som oppgave å bidra til kompetanseheving hos fagpersoner og tjenesteytere. Det er dokumentert at mangel på kunnskap blant fagpersoner er en stor utfordring for dem som har en sjelden diagnose og deres pårørende.

Vi ønsker å gi fagpersoner og tjenesteytere, som jobber med personer med sjeldne diagnoser, mer kunnskap og bidra til holdningsutvikling. Det er vesentlig for personer med sjeldne diagnoser at tjenesteyterne i deres hjemkommune har nødvendig kompetanse, kjenner andre kunnskapskilder og erkjenner nødvendigheten av samarbeid med andre tjenesteytere slik at tjenestetilbudet blir koordinert og helhetlig.

Studiet er nettbasert, med oppstartssamling over en dag på Frambu i 2022.

En liten video om studiet kan du se her: https://vimeo.com/591565032/f92d9cdce4

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!