Helseassistent

Akademiet Nettstudier
Sammendrag
Yrkesrettede kurs og utdanninger
Nettstudier
Heltid/deltid
Kontakt lånekassen
Oppstart Åpent for opptak hele året
Nettstudier
Hender som holder hverandre

Helseassistent

Helseassistent

Ønsker du å jobbe med pleie- og omsorg men mangler kompetanse?

Kurset Helseassistent passer for ufaglærte, vikarer og andre som trenger innføring innen pleie- og omsorgsyrker.

Helseassistenter jobber på for eksempel sykehjem, i hjemmesykepleien, som støttekontakt eller ved omsorgsboliger.

Hvem kan følge kurset helseassistent?

Kurset krever ingen forkunnskaper og har ingen formelle opptakskrav.

Læremidlene du får tilgang til som deltaker på kurset består i stor grad av video og illustrasjoner. Dette gjør at du som kursdeltaker ikke trenger høyt nivå i skriftlig norsk. Kurset er også tilpasset studenter under norskopplæring og innleveringsoppgaver kan gjøres muntlig gjennom video- og lydfiler.

Tema på kurset helseassistent

Gjennom kurset vil vi gå gjennom tema som er relevante for deg som skal jobbe som helseassistent.

 • Hva innebærer etikk i omsorgsarbeid
 • Taushetspliktens innhold og betydning
 • Observasjon av pasient og bidrag til journalrapport
 • Besøk av familien, måltider og sosiale aktiviteter for hjelpetrengende
 • God kommunikasjon og samhandling med beboere som har demenstilstand og personer med nedsatt kognitiv evne

Hovedbud­skapet er hvordan vi kan bidra til å skape en god hverdag for den hjelpetrengende ved hjelp av persontilpasset omsorg, støtte og veiledning.

Kurset tar også opp hvordan få til en god etterlevelse av retningslinjene for hygiene. Vårt mål er å gi en praktisk og konkret opplæring i god hygiene, med tanke på å forebygge sykdom og forhindre smittespredning i omgang med hjelpetrengende personer.

 • Riktig håndhygiene (håndvask og hånddesinfisering)
 • Bruk av hansker og smitteforebyggende utstyr
 • Hygiene i desinfiseringsrommet
 • Hygiene ved måltider
 • Hygiene ved toalettbesøk
 • Hvordan bistå beboere med personlig hygiene

Ved bestått kurs får deltakeren kursbevis.

Hvis du har yrkespraksis fra arbeide innen helsesektoren, kan du også tafagbrev helsefagarbeider for praksiskandidater.

Fleksible nettkurs

På Akademiet arbeider vi for at du skal bli best mulig forberedt til eksamen. Våre fleksible nettkurs for helseassistenter gir deg tilgang til kurs med videoer, oppgaver, tekster og linker. Du trenger ikke logge deg på til faste tidspunkt men jobber deg gjennom leksjonene i ditt eget tempo og leverer inn en oppgave etter hver leksjon. Læreren retter oppgaven og kommer med sine tilbakemeldinger når du er ferdig. Du vil også få veiledning med læreren på telefon, Skype eller mail.

Ved slutten av kurset vil du gjennomføre en avsluttende prøve med faglærer. Du kan selvfølgelig også kontakte til læreren når du har spørsmål. Bestått prøve gir deg kursbevis slik at du kan dokumentere kompetansen dine på arbeidsmarkedet.

Dette kurset er ikke støtteberettiget hos Lånekassen.

For kontakt eller mer informasjon om Helseassistent, vennligst fyll inn en interessemelding.

Kostnader

Ta kontakt med Akademiet for informasjon om pris. 

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Helseassistent.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Kontaktinformasjon til Akademiet Nettstudier

Akademiet Nettstudier

Pilestredet 56
0167 Oslo

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Helseassistent:

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!