Viser 1-5 av 5 treff
Les om hvordan vi sorterer resultatene
Vil du vite mer om hvordan vi sorterer våre søkeresultater? Les mer om hvordan vi rangerer utdanninger i søkeresultatet.
Viser 1-5 av 5 treff

Ta din utdanning i Polen

Det kan være vanskelig å finne relevant informasjon om alt du trenger før du bestemmer deg for hvor du ønsker å studere, hvilke universitet og hvilke utdanning. I tillegg til alt dette trenger du også informasjon om boforhold, finansiering, forsikringer og lignende. Vi har samlet en hel del informasjon og tips for deg som er interessert i å studere i Polen. Nederst finner du et eget avsnitt for deg som vil studere medisin i Polen.

Bachelor-, mastergrad eller utveksling

Det er først og fremst de engelskspråklige studiene som gjør Polen til et populært studieland for norske studenter. Det er særlig medisinutdanningen som er populær, og du kan studere medisin på engelsk i hele syv polske byer. Du kan også studere odontologi, veterinær, økonomifag og teknologifag på engelsk i Polen.

Ønsker du å søke på en engelskspråklig utdanning er det vanlig å søke gjennom norske eller skandinaviske representanter/agenter.  Hvis du ikke vil ta en hel utdanning i Polen, kan du søke utveksling fra et norsk universitet eller høgskole.

Studieåret i Polen går fra oktober til juni, og søknadsfrist til utdanninger med polsk som undervisningsspråk er 15. juni.

Oversikt over læresteder i Polen

Søkemotor for bachelor- og mastergrader på engelsk  i Polen

Hvordan søke til et polsk lærested

I Polen søker man direkte til den aktuelle skolen, enten det dreier seg om et bachelor- eller et masterprogram. Altså ikke vi et felles samordnet opptaksorgan som for alle offentlige skoler i Norge. Søknadsskjema finner du som oftest på skolens hjemmeside. Dersom dette ikke er tilfellet kan du kontakte skolen via mail eller telefon for å få det tilsendt.

Krav til faglig bakgrunn, karakterer, opptakstester eller språktester varierer fra skole til skole, og fra utdanning til utdanning. På de fleste engelskspråklige utdanninger kreves det at du har oppnådd et visst resultat på en av engelsktestene TOEFL eller IELTS. Dette er for å sikre at du er i stand til å følge undervisning, delta i diskusjoner, levere oppgaver og gjennomføre eksamener – alt på engelsk!

Les mer om TOEFEL og IELTS testen her.

Lærestedet sier fra hva du må sende med i søknaden.

Oppholdstillatelse

Som norsk statsborger og medlem av EØS, trenger man ikke visum for å studere i Polen. Det man derimot trenger er en midlertidig oppholdstillatelse.  Har du først fått studieplass er du også automatisk berettiget en midlertidig oppholdstillatelse. Du søker etter du har flyttet til Polen, og universitetet du går på vil hjelpe deg med prosessen. Ikke vær bekymret, prosessen er ikke i nærheten av så omfattende som den som kreves dersom du ønsker å studere i for eksempel USA eller Australia!

Med en midlertidig oppholdstillatelse har du rett til å både bo og jobbe i Polen.

Kostnader og finansiering av studiene i Polen

Engelskspråklige studier i Polen koster mellom 80 000 og 100 000 kroner per år. Du får støtte fra Lånekassen til all høyere utdanning ved offentlig godkjente læresteder i Polen. Årlig grunnstøtte fra Lånekassen utgjøres av en lånedel på 80.000 kroner, og et gebyrstipend  på 52.320 kroner.

Utenlandsstudenter har i tillegg mulighet for ekstra studielån på 50.000 kroner i året.

Levekostnadene i Polen svært rimelige sammenlignet med i Norge. En liste basert på OECDs prisindeks som viser kjøpekraft mellom forskjellige land, viser at i Polen må en ut med kr 40,- som for tilsvarende ting i Norge er verdt kr 100,-. Altså under halvparten av det norske!

Bomuligheter

Leilighetsprisene i Polen varierer både ut fra beliggenhet og standard. De fleste studentene finner bolig gjennom eiendomsmeglerfirmaer. I tillegg velger stadig flere å kjøpe leilighet i Polen, for å være med på verdistigningen.

Ønsker du ikke å ordne deg egen leilighet, tilbyr de fleste polske universiteter studentboliger til sine studenter. Dette kan være et fint startalternativ, men standarden her er ofte noe dårligere enn standarden på private boliger. Universitetene hjelper deg vanligvis også med å finne egen leilighet dersom du heller ønsker dette.

Jobb i Polen

EØS-avtalen gjør Norge til en del av det frie europeiske arbeidsmarkedet. Du har dermed rett til å bli ansatt på like vilkår som polske statsborgerne, med samme betingelser for lønn, oppsigelse, arbeidsvern, helse og sikkerhet på arbeidsplassen, og lignende. Videre kan du etablere deg som selvstendig næringsdrivende i et EØS-land, og du kan jobbe innen de fleste områder. Unntak gjelder stillinger som vedrører offentlig myndighetsutøvelse, som for eksempel polit. Vær også oppmerksom på at lovregulerte yrker, som lege, advokat og arkitekt krever autorisasjon før du kan søke jobb.

Dessverre velger få norske studenter å jobbe i Polen fordi lønningene er svært lave.

Medisinstudier i Polen – la drømmen bli virkelighet

Å komme inn på medisinstudier i Norge er svært vanskelig. Det er svært få plasser og kampen om disse er stor, Karaktersnittet har derfor blitt skyhøyt, og bare veterinærstudiet er vanskeligere å komme inn på. Mange bruker flere år og masse tid etter gymnaset for å forbedre karakterene sine. Velger du derimot å studere i Polen kan denne drømmen bli virkelighet!

For å komme inn på medisinstudiet i Polen, kreves det at du har generell studiekompetanse, samt gode kunnskaper i fysikk, kjemi og biologi. For å tilfredsstille kunnskapsnivået er mange nødt til å ta en måneds forkurs i overnevnte fag.

Polen er et av de mest populære landene for norske studenter som ønsker å studere medisin i utlandet. Warszawa har det største medisinske fakultetet i Polen. Utenlandsavdelingen i her tar hvert år opp rundt 80 nye elever, hvorav flesteparten er norske. Det er i dag cirka 120 norske medisinstudenter ved fakultetet i Warszawa. I tillegg kan man studere medisin på engelsk ved seks andre universiteter i Polen.

Medisinundervisning av høy kvalitet samt bred praksis erfaring

Undervisningen ved medisinstudiene i Polen holder høy kvalitet, og studentene jobber etter hvert ved store universitetssykehus. Disse universitetssykehusene har langt større befolkningsgrunnlag enn i Norge. Dette innebærer at en kommer bort i et bredere spekter av sykdomstilfeller, og får dermed mer erfaring. Man får også erfaring med avanserte teknologiske hjelpemidler og maskiner, som ennå ikke er tilgjengelig i Norge grunnet pris. Flere polske universitetssykehus har svært gunstige avtaler med leverandører av de forskjellige maskinene.

Få jobb på lik linje med studenter i Norge

Gjennom EØS avtalen skal godkjente utdanningsinstitusjoner i EU kvalifisere til å jobbe på lik linje med de som er utdannet i Norge, uten at ytterligere prøver eller tilleggs- utdanning kreves.

Les mer om medisinutdanning i utlandet her!

Medisinstudiet - Kostnader og finansiering

Medisinstudiet koster $9.000 pr år i skolepenger. I tillegg kommer et engangs søknadsgebyr på $500. Du får støtte fra Lånekassen til all høyere utdanning ved offentlig godkjente læresteder i Polen. Årlig grunnstøtte fra Lånekassen utgjøres av en lånedel på 80.000 kroner, og et gebyrstipend  på 52.320 kroner.

Utenlandsstudenter har i tillegg mulighet for ekstra studielån på 50.000 kroner i året.

Levekostnadene i Polen svært rimelige sammenlignet med i Norge. En liste basert på OECDs prisindeks som viser kjøpekraft mellom forskjellige land, viser at i Polen må en ut med kr 40,- som for tilsvarende ting i Norge er verdt kr 100,-. Altså under halvparten av det norske!

Sammenlign
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!