Jordmorfag master

Universitetet i Stavanger
Sammendrag
Master
Stavanger
2 år / 4 semestre
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Jordmorfag master

Jordmor representerer en viktig del av helsetjenesten, som spesialist på kvinnehelse i et livsløpsperspektiv.

(Foto: Elisabeth Tønnessen)

Som jordmor har du et selvstendig ansvar for å ivareta normale forløp under svangerskap, fødsel og barseltid for mor, barn og den nye familien. Denne omsorgen omfatter også forebyggende tiltak, identifisering og behandling av eventuelle akutte og/eller kompliserte forløp der jordmor har en sentral rolle som del av et tverrfaglig team.

Gjennom studiet vil du få utviklet tverrfaglig kompetanse, som krever gode samarbeidsevner, og få stimulert din nysgjerrighet til å arbeide videre med faglige problemstillinger.

Studiet består av både teoretiske og brukerrettede kliniske studier. Teoridelen gjennomføres ved ulike undervisningsformer, som gruppearbeid, selvstudium og e-læring, forelesninger, ferdighetstrening, simuleringstrening, refleksjonsgrupper, fagnotat og masteroppgave.

De kliniske studiene gjennomføres i både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Hoveddelen av praksis vil være på en fødeavdeling. I tillegg skal hver student ha praksis ved barselavdeling, kommunejordmortjeneste, observasjonspost for gravide, nyfødtavdeling og poliklinikk. Turnusarbeid i praksisperioder må påregnes.

Kontaktinformasjon til Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Stavanger

Tlf: 51 83 10 00
Fax 51 83 10 50

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!