Master

Jordmorfag master

Varighet
2 år / 4 semestre
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
2 år / 4 semestre
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Jordmorfag master

Jordmor representerer en viktig del av helsetjenesten, som spesialist på kvinnehelse i et livsløpsperspektiv.

Som jordmor har du et selvstendig ansvar for å ivareta normale forløp under svangerskap, fødsel og barseltid for mor, barn og den nye familien. Denne omsorgen omfatter også forebyggende tiltak, identifisering og behandling av eventuelle akutte og/eller kompliserte forløp der jordmor har en sentral rolle som del av et tverrfaglig team.

Gjennom studiet vil du få utviklet tverrfaglig kompetanse, som krever gode samarbeidsevner, og få stimulert din nysgjerrighet til å arbeide videre med faglige problemstillinger.

Studiet består av både teoretiske og brukerrettede kliniske studier. Teoridelen gjennomføres ved ulike undervisningsformer, som gruppearbeid, selvstudium og e-læring, forelesninger, ferdighetstrening, simuleringstrening, refleksjonsgrupper, fagnotat og masteroppgave.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Stavanger
Universitetet i Stavanger
Stavanger

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har 12.000 studenter og 1600 ansatte. UiS skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. UiS ligger i den mest attraktive regionen i landet, med 300.000 innbyggere....

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Stavanger

Highlights