Sammendrag
Master
Lillestrøm
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Jordmorfag

Jordmødres arbeid er først og fremst knyttet til svangerskap, fødsel og barseltid. Arbeidet omfatter også kvinners reproduktive helse og rettigheter. En mastergrad i jordmorfag gir solid grunnlag for en kunnskapsbasert praksis og mulighet til videre å arbeide med fagutvikling og forskning.

Masterstudium i jordmorfag er et krevende fulltidsstudium som består både av teoretiske studier (60 studiepoeng) og brukerrettede kliniske studier (60 studiepoeng).

De teoretiske studiene består av tre store hovedemneområder; Jordmorfag, fødsel og familiedannelse; Kvinnehelse - seksuell og reproduktiv helse og rettigheter; Vitenskapsteori og forskningsmetode i jordmorfag. Masteroppgaven på 30 studiepoeng er inkludert i de teoretiske studiene.

De brukerrettede kliniske studiene består av ferdighetstrening i øvingslaboratorium samt kliniske studier (praksis) i sykehus og kommunehelsetjenesten. Utdanningen har avtaler om praksisplasser ved sykehus og kommuner i hele Østlandsområdet hvilket innebærer at det kan bli nødvendig med pendling eller leie av hybel i praksisperiodene. Utgifter i forbindelse med reise/boutgifter refunderes ikke for studenter ved masterstudiet i jordmorfag.

Studiet fokuserer på at du har en viktig oppgave i helserådgivning og undervisning, ikke bare for kvinnen, men også for familien og samfunnet. Du lærer deg hvordan du best kan forberede gravide og vordende foreldre til fødselen og framtidig foreldrerolle.

Du utvikler god klinisk og vitenskapelig kompetanse, og kan utfordre og utvikle kunnskap og forståelse om kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter i ulike livsfaser.

Ved fullført studium har du inngående kunnskap om:

  • De ontologiske, epistemologiske og etiske utgangspunktene som danner grunnlag for jordmorens kunnskapsområde og virksomhet
  • Medisinske, naturvitenskapelige, samfunnsvitenskapelige, humanistiske og jordmorfaglige temaer relatert til seksuell og reproduktiv helse
  • Hvordan fødsel og familiedannelse kan forstås og bevares som normale biologiske prosesser
  • Jordmorfaglige problemstillinger i et flerkulturelt og globalt perspektiv
  • Helsepolitiske utfordringer innen fødselsomsorg og reproduktiv helse

Du utvikler ferdigheter som gjør at du kan:

  • Arbeide selvstendig og kunnskapsbasert innen jordmors fag- og funksjonsområder
  • Lede eget fag på ulike nivåer, spesielt innen forebyggende og helsefremmende arbeid for ungdom, kvinner, familier og nyfødte barn
  • Arbeide selvstendig med rådgivning, undervisning og veiledning om foreldreskapets utvikling, reproduktiv helse, seksualitet og familieplanlegging
  • Arbeide metodisk for pasientsikkerhet og kvalitet i jordmorfaget

Som ferdigutdannet har du kompetansen som kreves for å initiere og medvirke i forsknings- og utviklingsarbeid, bidra til nytenking og delta i innovasjonsprosesser. Du kan kommunisere og formidle jordmorfaglige spørsmål og analyser både til spesialister og allmennheten.

Se programplan på student.oslomet.no

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!