Videre- og etterutdanning

Tradisjonskunst – håndverk, identitet og kultur, trinn 1-10 (Kompetanse for kvalitet)

Universitetet i Sørøst-Norge, Nettstudier (+1 locations)
Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Tradisjonskunst – håndverk, identitet og kultur, trinn 1-10 (Kompetanse for kvalitet)

Dette lærer du hos oss

Kjerneområder i studiet er praktisk håndverk og skapende arbeid, kulturarv og tradisjon i endring, sett i forhold til LK20, relevante kompetansemål, tverrfaglige tema og prosjektarbeid. Gjennom varierte arbeidsformer vil du lære om:

Vern og videreføring av materiell og immateriell kulturarv

Tradisjonsprosesser, identitet og kulturelt mangfold

Håndverkstradisjoner og tilhørende gjenstandskultur: gjenstander, begreper, dekor, symbol og meningsinnhold, og den historiske og kulturelle konteksten de står i.

Ulike tradisjonelle håndverksteknikker innen materialområdene tre, metall og tekstil

Bærekraftig og helthetlig forståelse av materialer: egenskaper, kvalitet, material- og ressursbruk, gjenbruk

HMS, verktøybruk og -forståelse

Tradisjonskunstens egenart og formspråk; lokale, regionale og globale formuttrykk

Ideutvikling og skapende læringsprosesser

Undervisningsplanlegging og utvikling

Vurderingspraksis

På studiet vil du arbeide med eget praktisk skapende arbeid og få erfaring innen ulike håndverksteknikker. Det legges vekt på hvordan en forbereder og gjennomfører et undervisningsopplegg i forhold til differensierte grupper og tilrettelegging for individuelle variasjoner og gode mestringsopplevelser hos den enkelte elev. 

Universitetet i Sørøst-Norge
Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter.  USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Sørøst-Norge

Highlights