Realfag i barnehagen

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Nettstudier
Deltid
Støttet av lånekassen

Realfag i barnehagen

Realfaglig og digital kompetanse i møte med utforskende og aktive barn.  Bli med på Utdanningsdirektoratets satsing på videreutdanning av barnehagelærere.

Hvorfor realfag i barnehagen?

Studiet er en del av utdanningsdirektoratets satsning på videreutdanning av barnehagelærere, kompetanse for fremtidens barnehage.

Studiet “Realfag i Barnehagen”, skal gi barnehagelærere kunnskap og ferdigheter som kan fremme barns nysgjerrighet, og utforskende læring og lek knyttet til realfaglige tema. Studiet har også fokus på barnehagelærerens digitale kompetanse og hvordan digitale ressurser kan benyttes sammen med barna på en utforskende, leken og aktiv måte.

Studieopplegg og undervisning

Studiet er 100% nettbasert. Studentene må ha god internett-tilgang og datautstyr som gir mulighet for kommunikasjon både ved hjelp av lyd og bilde. Det vil bli gitt nødvendig opplæring til dette.

Emnet består av synkrone og asynkrone undervisningsformer. Synkron undervisning betyr at man kan følge undervisning på nett i sanntid, mens asynkron undervisning betyr at studenten får tilgang til læringsressurser (for eksempel videoer) på nett som gjennomføres når det passer. Undervisningen foregår i verktøyet Zoom.

Vi vil ha et digitalt klasserom i Canvas, der forelesninger og annet fagstoff blir lagt ut. Studiet baserer seg på individuelt arbeid, men også på klasse- og gruppediskusjoner med studenter og faglærere, ved bruk av digitale verktøy og ressurser.

I tillegg vil planlegging, gjennomføring og vurdering av aktiviteter, gjennom samhandling med barn og voksne på egen arbeidsplass, være sentralt. Arbeidskrav skal leveres i Canvas.

Studiet består av obligatoriske og valgfrie tema. Studentene kan dermed fordype seg i enkelte temaer avhengig av tidligere forkunnskap og interesse.

Les mer om: 

  • Informasjon/innføring i Canvas - digitalt klasserom
  • Informasjon/innføring i Zoom - webkonferansesystem

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!