Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Horten
Deltid
Støttet av lånekassen

Kreftsykepleie

Studiet bygger på rammeplan for videreutdanning i kreftsykepleie fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet og fører fram til en spesialistutdanning innen kreftsykepleie.

Dette er videreutdanning i kreftsykepleie

Videreutdanning i kreftsykepleie er et 60 poengs studium. Det gjennomføres som et deltidsstudium over tre semestre og bygger på Rammeplan for videreutdanning i kreftsykepleie, fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet i 2005. Studiet er inndelt i fire hoveddeler som bygger på teoretiske og kliniske studier. Fullført videreutdanning gir kandidaten handlingskompetanse innen kreftsykepleie.

Les også

Slik er det å studere kreftsykepleie

Sara studerer kreftsykepleie: en meningsfull jobb som krever flere egenskaper.

Hvorfor videreutdanning i kreftsykepleie?

Videreutdanning i kreftsykepleie kvalifiserer for utøvelse av avansert sykepleie til kreftpasienter i alle aldre. Studiet har fokus på forebygging, behandling, rehabilitering og palliasjon innen kreftomsorg. Formålet med studiet er å utdanne velkvalifiserte yrkesutøvere som kan utøve kreftsykepleie til pasienter innenfor og utenfor institusjon, samt å bistå deres pårørende.

Studiet skal legge grunnlag for å forstå hvordan levemåte og miljø kan virke kreftfremkallende slik at man som ferdig utdannet kreftsykepleier kan delta aktivt i arbeidet med forebygging og behandling av kreft og lindre plagsomme symptomer. Videre deltar kreftsykepleiere aktivt i rehabiliteringen, slik at pasient og pårørende kan ha best mulig livskvalitet under og etter behandling. Kreftsykepleieren skal også ta ansvar for å imøtekomme døendes behov og være til støtte for pasient og pårørende i livets sluttfase.

Hva slags jobb får du?

Kreftsykepleiere arbeider i spesialavdelinger for onkologi i sykehus, ved sengeavdelinger og poliklinikker for kreftbehandling, i kommunehelsetjenesten og ved lindrende/palliative enheter. Kreftsykepleiere arbeider også i organisasjoner som Kreftforeningen.

Ifølge Samhandlingsreformen er det ønske om å øke kommunenes rolle i behandling av pasienter med nyoppdaget kreftsykdom, pasienter som lever med kreftsykdom, pasienter med senskader etter kreftbehandling og rehabilitering av pasienter som er ferdigbehandlet for kreft. Kreftsykepleiere vil derfor også være etterspurt i kommunehelsetjenesten.

Nærhet til arbeidslivet

I tråd med samfunnets krav til forskningsbasert praksis, bidrar studiet til å øke teoretisk, praktisk og forskningsbasert kunnskap innen kreftsykepleie. Studiet legger grunnlag for en kritisk reflektert innstilling og anvendelse av relevant forskning både i direkte pasientkontakt, undervisning og i forsknings- og fagutviklingsarbeid.

Studiet har en klar klinisk profil der intensjonen er at kandidaten skal utvikle kvalifikasjoner som funksjonsdyktig kreftsykepleier. For å oppnå dette vil en del av studiet være der profesjonen utøves, det vil si i direkte kontakt med pasienter og pårørende.

Studiet tilbyr kliniske studieplasser i Buskerud, Vestfold og Telemark og ved Oslo Universitetssykehus. Studentene fordeles etter helseforetakenes kapasitet med tanke på gode læringsrammer, praksisplasser, studentenes arbeidstilknytning og bosted.

Videre utdanning

Studieprogrammet fører til tittelen Kreftsykepleier. Fullført studium gir kandidaten handlingskompetanse innen kreftsykepleie til pasienter i alle aldre, og er i samsvar med helselovgivningens krav til yrkesutøvelsen og fagets kunnskaper og verdier: Helsepersonelloven, Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere, og Funksjonsbeskrivelse for kreftsykepleiere.

Kravene til kreftsykepleier kommer til å øke i fremtiden, både på grunn av et stadig økende antall krefttilfeller og på grunn av utviklingen innen behandling, forebygging og rehabilitering. En aktuell utvikling kan være at videreutdanningen i kreftsykepleie blir et masterstudium i nær framtid.

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!