Kreftsykepleie, master i helsevitenskap

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Master
Oslo
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Kreftsykepleie, master i helsevitenskap

Dette studiet kvalifiserer deg til avansert sykepleie til kreftpasienten og de pårørende, før, under og etter behandling og eventuelt ved livets slutt. Dette er en spesialisering ved masterstudiet i helsevitenskap.

Spesialiseringen kvalifiserer kreftsykepleiere som kan gi avansert sykepleie til kreftpasienten og de pårørende, før, under og etter behandling og eventuelt ved livets slutt.

I de første 90 studiepoengene vil du også få kunnskaper og ferdigheter i pleie og behandling av andre pasientgrupper med alvorlig og livstruende sykdom. Videre vil du lære hvordan du skal kunne delta i samhandling og koordinering på tvers av faggrupper og tjenestenivå i oppfølging av kreftpasienter og deres pårørende, samt undervise og veilede kolleger og annet relevant helsepersonell.  Gjennom utdanningen vil du studere hvordan yrket utøves innenfor spesialist- og kommunehelsetjenesten. 

Kandidater som avslutter utdanningen etter 90 studiepoeng, har fullført Videre- og etterutdanning i kreftsykepleie og kvalifiserer til arbeid som kreftsykepleier, samt til å medvirke i utvikling av kunnskapsbasert praksis innen eget ansvarsområde. Kandidater som fullfører utdanningen etter 120 studiepoeng, vil ved å skrive en masteroppgave (30 studiepoeng) lære å arbeide systematisk og selvstendig med en problemstilling knyttet til kreftsykepleie. Denne kunnskapen vil gjøre deg kvalifisert til å bidra og utvikle kunnskapsbasert praksis samt initiere og lede forbedringsarbeid. 

Praksis inngår i spesialiseringen.

For mer informasjon se forskrift om nasjonal retningslinje for kreftsykepleie.

Se programplan på student.oslomet.no

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!