Helsesykepleie, master i helsevitenskap

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Master
Oslo
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Helsesykepleie, master i helsevitenskap

Helsesykepleiere møter barn, unge og deres familier. Arbeidsplassen er gjerne på helsestasjonen eller i skolehelsetjenesten. Dette er en spesialisering ved masterstudiet i helsevitenskap.

Helsesykepleie handler om å videreutvikle det sykepleiefaglige kunnskapsgrunnlaget innen folkehelse, helsefremmende og forebyggende arbeid til barn, unge og deres familier og omsorgsgivere på befolknings-, gruppe- og individnivå.

Arbeidet foregår primært i kommunehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom (6-20 år), samt miljørettet helsevern, smittevern og i flyktningehelsetjenesten.

Praksisstudier inngår i spesialiseringen.
Utdanningen bygger på Forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanningen (Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 2021).

Fullført helsesykepleierutdanning på 120 studiepoeng gir mastergrad i helsesykepleie. Mastergraden kvalifiserer deg til arbeid som helsesykepleier. Kandidater som avslutter utdanningen etter 90 studiepoeng, har fullført Videre- og etterutdanning i helsesykepleie og kvalifiserer også til arbeid som helsesykepleier.

Se programplan på student.oslomet.no

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!