Master

Helsevitenskap master

Varighet
2 år / 4 semestre
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
2 år / 4 semestre
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Helsevitenskap master

Master i helsevitenskap er et teoretisk studium som gir deg kompetanse innen et bredt helsevitenskapelig- og helsetjenesteforskningsfelt. Helse- velferds- og omsorgstjenester står overfor komplekse utfordringer i møte med endrede behov i samfunnet. Kvalitet og sikkerhet i tjenestene skal ivaretas, og samtidig øker krav om samhandling, koordinering og effektivitet.   

Studiet belyser helse på individ- gruppe- og systemnære nivå. Her inngår forutsetninger for, tilnærminger til og konsekvenser ulike humanistiske og samfunnsvitenskapelige perspektiv har for utøvelse av helse- velferds- og omsorgstjenester på ulike systemnivå. Gjennom studiet får studenter arbeide med dagsaktuelle helsefaglige tema, og utvikle en analytisk og kritisk innstilling til relevante problemstillinger.  

Masterstudiet er et tverrfaglig heltidsstudium over to år. Det er organisert slik at første semester har felles introduksjonsemner som gir et helsevitenskapelig grunnlag for studieretningene knyttet til studieprogrammet. Fra andre semester tilbys to studieretninger som gir en faglig spesialisering innenfor helsevitenskap. I forlengelsen av valgt spesialisering kommer et selvstendig forskningsarbeid.

Les også: Fornyer masterutdanningen med relevante studieretninger

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Stavanger
Universitetet i Stavanger
Stavanger

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har 12.000 studenter og 1600 ansatte. UiS skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. UiS ligger i den mest attraktive regionen i landet, med 300.000 innbyggere....

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Stavanger

Highlights