Helsevitenskap master

Universitetet i Stavanger
Sammendrag
Master
Stavanger
2 år / 4 semestre
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Helsevitenskap master

Studiet fokuserer på sentrale begrep som helse og helsefremming på individnære- og systemnære nivå. Her inngår forutsetninger for, tilnærminger til og konsekvenser ulike humanistiske og samfunnsvitenskapelige perspektiv har for utøvelse av profesjonelt helse- og omsorgsarbeid. Helse betraktes som et felles gode og en juridisk rettighet, og gjennom studiet får du arbeide med og utvikle en analytisk og kritisk innstilling til ulike dagsaktuelle helsefaglige problemstillinger.

Som utdannet master i helseviter, får du en forskningsmessig spesialisering og kompetanse til å være med å utvikle profesjonell praksis i helse- og omsorgstjenester. Dette gir studiet arbeidslivsrelevans. Kompetansen du tilegner deg bygger på avansert kunnskap om sentrale forskningstilnærminger, gjør det mulig å formulere en avgrenset problemstilling, benytte en relevant forskningsmetode og gjennomføre datainnsamling, samt analysere og diskutere forskningsresultater opp mot annen aktuell helseforskning og peke ut implikasjoner for praksis.

Fagplan

Helsevitenskap er et tverrfaglig heltidsstudium over to år. Det består av obligatoriske teoriemner tilsvarende 60 studiepoeng (sp), ett valgemne (10sp) og masteroppgaven (50 sp).

Flere alternative emner tilbys som valgemne i studiet. Det vil kunne variere hvilke dette er.

Utover den tiden som er avsatt til masteroppgaven mot slutten av studiet, vil innretning mot og motivering til dette arbeidet være gjennomgående i hele studieforløpet. Studentene velger tema for masteroppgaven og får tildelt veileder innen utgangen av 2. semester.

Kontaktinformasjon til Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Stavanger

Tlf: 51 83 10 00
Fax 51 83 10 50

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!