Rehabilitering og habilitering, master i helsevitenskap

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Master
Oslo
3 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Rehabilitering og habilitering, master i helsevitenskap

Er du interessert i klinisk virksomhet, utviklingsarbeid og forskning innen (re)habilitering? Her vil du bli del av et aktivt og tverrfaglig læringsmiljø som vil gi deg mulighet til ulike karriereveier innen rehabiliteringspraksis. Dette er en spesialisering ved masterstudiet i helsevitenskap.

Rehabilitering og habilitering er et tverrprofesjonelt fagområde som tar utgangspunkt i tjenestebrukerens livssituasjon. Hensikten er at den som ønsker (re)habilitering skal gis mulighet til å oppnå en god funksjonsevne, selvstendighet og deltakelse på ulike samfunnsområder.

Gjennom studiet får du kompetanse i å utvikle, veilede og lede målrettede samarbeidsprosesser mellom tjenestebruker, pårørende og tjenesteytere. Studentene i denne spesialiseringen kommer fra ulike faggrupper som arbeider med (re)habilitering. Denne sammensetningen skaper et tverrprofesjonelt miljø og en læringsarena for utvikling av praksisnær kompetanse i (re)habilitering.

Etter fullført studium skal du ha opparbeidet deg innsikt i oppgaver og ansvarsfordeling knyttet til (re)habiliteringsprosesser på individ- og tjenestenivå og du skal kunne bidra i kvalitetsforbedring og faglig utvikling i (re)habiliteringstjenestene.

Se programplan på student.oslomet.no

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!