Master

Master i klinisk sykepleie med spesialisering i kreftsykepleie

Varighet
3 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato
Varighet
3 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato

Master i klinisk sykepleie med spesialisering i kreftsykepleie

Masterutdanning i kreftsykepleie gir deg spesialisert kompetanse i møte med personer som har, har hatt eller har økt risiko for kreft, i alle aldre og i ulike faser av sykdommen, samt deres pårørende.

Fremtidens spesialsykepleiere innen kreftsykepleie må ha kompetanse til å arbeide selvstendig, bidra til utvikling av helsetjenesten og sykepleiefaget og sikre kunnskapsbasert praksis. De skal medvirke til innovasjon, endrings- og forbedringsarbeid og brukermedvirkning på individ- og systemnivå.

Spesialsykepleiere innen kreftsykepleie skal bidra til en økt kvalitet i tjenestene, effektivisere og finne nye måter å arbeide på, være gode veiledere og drive kunnskapsutvikling for å kunne imøtekomme befolkningens forventninger og behov (Norges sykepleierforbund, 2020).

Det er i hovedsak to emner pr. semester. Teoriundervisning foregår samlingsbasert på studiested Elverum og nettbasert. I tillegg til samlinger og nettundervisning omfatter studiet veiledet praksis.

Alle praksisperioder gjennomføres på fulltid og hver praksisperiode gjennomføres i sammenhengende uker. For masterstudenter med spesialisering i kreftsykepleie utgjør dette 15 uker klinisk praksis.

Masterstudiet er på til sammen 120 studiepoeng. Med fullført master i klinisk sykepleie med spesialisering i kreftsykepleie vil du ha handlingskompetanse til å gjennomføre forsknings- eller kvalitetsarbeid. I tillegg kan du bidra til utvikling av kunnskapsbasert praksis innen eget funksjons- og ansvarsområde.

Det er mulig å avslutte studiet etter 4. semester, slik at du får en videreutdanning innen kreftsykepleie (90 studiepoeng).

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Nettbasert med samlinger
  • Elverum
Høgskolen i Innlandet
Hamarveien 112
2411 Elverum

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer.  Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår...

Les mer og vis alle utdanninger ved Høgskolen i Innlandet

Highlights