Videre- og etterutdanning
Ingen anmeldelser

Danse- og bevegelsesterapi

Universitetet i Sørøst-Norge, i Drammen (+1 locations)
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Danse- og bevegelsesterapi

Vi lærer deg hvordan du kan bruke dans- og bevegelsesterapi i behandling og undervisningsopplegg.

Dette er danse- og bevegelsesterapi

Videreutdanningen, som ligger på masternivå, er utviklet i et samarbeid mellom Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge og NODAK – Norsk forening for Danseterapi og Kreative kroppsuttrykk (http://www.nodak.no/).

Danse- og bevegelsesterapi er terapeutisk bruk av dans og bevegelse for å integrere det emosjonelle, det kognitive, det fysiske, det spirituelle og det sosiale i mennesket, for å fremme helse og livskvalitet.

Bevegelsesarbeid kan vekke tanker og følelser og gjennom dette påvirke den verbale uttrykksevnen. Gjennom bevegelse kan man gi uttrykk for og arbeide med egne problemområder så vel som med egne ressurser.

Danseterapi anvendes i behandling, rehabilitering, spesialundervisning og forebyggende virksomhet. For eksempel bruker Oslo Universitetssykehus danseterapi til enkelte pasientgrupper. Hensikten med dette tilbudet er å:

•    Arbeide med mennesker i forhold til kropp og bevegelse
•    Motivere pasienter til å komme i aktivitet og utvikle ferdigheter
•    Stimulere til lek, kreativitet, utfoldelse og samspill

Hvorfor danse- og bevegelsesterapi?

Målet med studiet er å gi studenten grunnleggende kunnskap og kompetanse i faget. Studiet vil være erfaringsbasert og du vil utfordres til å utforske, utvikle og forstå kroppens språk, egne bevegelsesmønstre, sammenhengen mellom kropp og psyke, bevegelsespsykologi og samhandling med andre.

Dette lærer du i danse- og bevegelsesterapi

Du vil lære om Rudolf Labans bevegelsesanalyse for å kunne forstå og utvikle ditt eget bevegelsesrepertoir, og for å kunne analysere og møte klienters bevegelsesmønstre både på individplan og i gruppe.

Studiet bygger i stor grad på studentaktive metoder. I tillegg til forelesninger med teori, får studentene ved hver samling presentert noen verktøy og metoder. Studentene etablerer studiegrupper som base for utprøving av felles øvelser.

Studiet skal kvalifisere til anvendelse av danse- og bevegelsesterapeutiske metoder og verktøy i samarbeid med andre yrkesgrupper og involverte parter i behandlings- og undervisningsopplegg. Dette kan dreie seg om behandling, pedagogisk virksomhet og forebyggende- og rehabiliterende virksomhet.

Videre utdanningsmuligheter

Bestått videreutdanning gir 30 studiepoeng på masternivå. 

Universitetet i Sørøst-Norge
Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter.  USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Sørøst-Norge

Highlights