Master

Romsystemer

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Romsystemer

              

               Hvorfor velge dette programmet?       

                              

Etter å ha fullført en master i romsystemer  vil du forstå hvordan satellitter og romsonder utvikles og brukes, innenfor krevende rammer gitt av brukerbehov, teknologi, operasjonsmiljø og økonomi. 

                                                                                                                                                                                                

Innhold i studiet

Fra bygging av satellitter til utforskning av planeter – i dette studieprogrammet lærer du om utvikling og bruk av systemer i verdensrommet. Du vil lære hvordan romsystemer kan løse nasjonale og internasjonale oppgaver, inklusiv samfunnssikkerhet, miljøovervåking og understøttelse av FNs bærekraftmål. Satellitter gir fantastiske muligheter, men de må bygges slik at de kan tåle oppskytingen og gjøre en krevende jobb høyt over bakken uten feil i mange år. Derfor er romteknologi et bredt fagfelt der krav til kvalitet er helt sentralt. Kan du bygge satellitter kan du klare mange andre jobber også.  

Du vil lære om alle de ulike funksjonene og egenskapene en satellitt må ha for å fungere i verdensrommet over lang tid og kommunisere med bakkestasjoner. Du lærer om hva som trengs for å bygge en satellitt, satellittbaner, oppskyting og operasjonsmiljøet i verdensrommet, og om hvordan satellitter testes på bakken for å sikre at de vil fungere. Ikke minst lærer du om de nyttige funksjonene en satellitt kan ha, for eksempel for observasjon, miljøovervåking, navigasjon eller kommunikasjon. Sentralt i studiet er systemaspektet ved utvikling av småsatellitter for jordobservasjon. Du kan også lære om instrumenter for utforskning av andre himmellegemer.  

På studieprogrammet får du god kjennskap til romindustrien, og til forskning på området både internasjonalt og i Norge. Et viktig tema er hvordan vi kan dra nytte av teknologi og metoder fra den nye kommersielle romfartsindustrien, det såkalte «NewSpace», for å gi enklere, rimeligere og raskere utvikling, oppskyting og bruk av satellitter. 

Høyteknologisk kompetanse på Kjeller

Studieprogrammet tilbys av Institutt for teknologisystemer (ITS), som holder til på Kjeller.

På ITS ligger Senter for romsensorer og -systemer (CENSSS), et forskningssenter for romteknologi som blant annet har operasjonssentret for Rimfax-georadaren. Rimfax er utviklet på Kjeller, og sitter nå på NASAs Mars-rover Perseverance, hvor den blant annet leter etter is og andre spor etter vann på Mars. Data fra georadaren tas imot på operasjonssenteret på ITS og analyseres av forskerne på CENSSS, noe som åpner for mange spennende muligheter for masterstudenter. På Kjeller finner vi også internasjonalt ledende forskning innen batterier, solceller og hydrogenteknologi ved Institutt for energiteknikk (IFE), og høyteknologisk kompetanse ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). 

En viktig fellesnevner for studieprogrammet vil være fokus på problembasert læring der man arbeider i grupper med oppgaver som er hentet ifra reelle situasjoner. Studiene vil gjennomføres i nært samarbeid med CENSSS og øvrige partnere innen næringsliv og forskning både nasjonalt og internasjonalt. 

Studiemiljø

Som masterstudent i romsystemer vil du naturlig tilhøre forsknings- og studiemiljøet på Kjeller. På ITS har masterstudenter kontorplasser i tredje etasje, hvor det er mulig å sitte uforstyrret og jobbe med studier og masteroppgave.

Våre studenter kan også benytte vårt godt utstyrte makerspace i andre etasje. Eller kanskje ta et lite avbrekk i studiene med en bordtennisturnering med øvrige studenter, eller en tur i trimrommet vårt?

Masterstudenter har fri tilgang til instituttets makerspace, med både finverksted, grovverksted og 3D-printere​​​​.

ITS har også en egen studentforening, UNIKUM, som arrangerer både faglige og sosiale arrangementer.

  • Les mer om livet rundt studiene

Jobb og videre studier

Med en mastergrad i romsystemer vil du ha mange muligheter videre, både innen forskning og næringsliv. Det er stor etterspørsel etter kandidater på dette området hos både offentlige og private arbeidsgivere, fra Norsk Romsenter og Space Norway til Kongsberggruppen og EIDEL. Det du lærer er naturligvis også nyttig utenom romindustrien, ikke minst der det er viktig å gjennomføre komplekse prosjekter eller lage ting som faktisk virker. 

  • Les mer om jobb og videre studier
                           
Universitetet i Oslo
Problemveien 7
0313 Oslo

Universitetet i Oslo – Norges største universitet

Universitetet i Oslo, UiO, ble grunnlagt i 1811 og er Norges største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Skolen har ca. 30 000 studenter og 7000 ansatte. UiO har åtte fakulteter, som alle tilbyr både enkeltemner, årsenheter, bachelorprogrammer, masterprogrammer...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Oslo

Highlights