Master

Helseadministrasjon (master - erfaringsbasert)

Varighet
1 1/2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
1 1/2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Helseadministrasjon (master - erfaringsbasert)

              

               Hvorfor velge dette programmet?       

                              

Vil du som leder utvikle deg med en formell lederutdanning skreddersydd for helsetjenesten? Masterstudiet er samlingsbasert og egner seg for leger, helsepersonell eller deg som ønsker å lære deg mer om helseledelse.

                                                                                                                                                                                                

Gjennom studiet utvikler du kunnskaper og ferdigheter til å være leder i helsesektoren. Du får bred faglig portefølje innen ledelse, helseøkonomi, helsepolitikk, ledelsespsykologi og helserett.

Tidligere masterstudenter er i ledende stillinger ved sykehus, regionale helseforetak, i primærhelsetjenesten og innenfor helseforvaltning. Se intervjuer med tidligere studenter.

Lederutvikling gjennom tverrfaglig undervisning

Arbeids- og læringsformene er varierte med forelesninger, gruppearbeid, seminarer og presentasjoner. I undervisningen legger vi vekt på faglighet og relevans for praksis.

Ledere ved viktige helseinstitusjoner inviteres til samlinger for å dele sine erfaringer slik at du får innsikt i ledelsesutfordringer på ulike nivåer og områder i helsetjenesten.

Studiet er tverrfaglig og i undervisningen veksler det mellom en rekke disipliner som:

 • statsvitenskap
 • økonomi
 • psykologi
 • medisin
 • statistikk
 • sosiologi
 • helserett

Det arrangeres studietur til utlandet for hvert kull. Dere som studenter har innflytelse på reisemålet og tar hovedansvar for å arrangere reisen. Se tidligere studieturer

Sterkt forskningsmiljø

Studentene blir kjent med fagmiljøet ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi. Avdelingen har et sterkt flerfaglig forskningsmiljø innen økonomi, samfunnsvitenskap og medisin. Ansatte ved avdelingen bidrar i flere offentlige råd og utvalg innenfor sine fagområder. Våre forskningsgrupper:

 • Økonomisk evaluering av helsetiltak
 • Helseøkonomi og helsepolitikk
 • Klinisk effektforskning

Studiemiljø

Masterstudentene har bakgrunn fra ulike fag og nivåer i helsetjenesten. Det skaper tverrfaglig, aktivt og unikt studiemiljø. Det gir deg en unik mulighet til nettverksbygging, kompetansedeling og til å få nye perspektiver på ledelse i helsetjenesten. 

Alumniorganisasjonen Norsk forum for helseledelse arrangerer en årlig konferanse.

Hvor mye tid må du sette av?

Studiet er samlingsbasert over tre semestre, slik at det kan kombineres med jobb. Det er obligatorisk å delta i undervisningen.

Vi starter med 2 uker intensiv undervisning i august, slik at du blir inkludert i fagmiljø og studienettverk. Det forventes at du jobber selvstendig med oppgaver og pensum mellom samlingene.

 • 1. semester (høst): 2 uker intensiv undervisning i siste halvdel av august samt 3 samlinger x 3 eller 4 dager.
 • 2. semester (vår): 4 samlinger x 3 eller 4 dager. Arbeid med masteroppgaven starter - du kan gjerne gjøre et prosjekt tilknyttet din arbeidsplass.
 • 3. semester (høst): 2 samlinger x 3 dager (valgfrie emner), hvorav en kan være en studietur til utlandet.

Les mer om oppbygging og gjennomføring av studiet.

Hva koster studiet?

Det er ingen studieavgifter utover vanlig semesteravgift ved Universitetet i Oslo. Semesteravgift må betales hvert semester mens du er aktiv student, inntil du fullfører studiet. I tillegg kommer kostnader til kompendier, pensumlitteratur og evt. utgifter til kopiering som til sammen beløper seg til totalt ca. 4.000 kroner. Mye av pensumlitteraturen er nedlastbar fra Internett.

Velger du å ta det valgfrie emnet HMED4102 - Komparativ helsepolitikk med studietur til utlandet må du påregne reisekostnader. Vanligvis koster studieturen ca. 10-12.000 kroner, avhengig av reisemålet.

Stipender

Fagforeninger utlyser egne stipendier til lederutdanning. Se Legeforeningen, Yngre legers forening (Ylf), Norsk overlegeforening eller Norsk Sykepleierforbund (NSF).

                           
Universitetet i Oslo
Problemveien 7
0313 Oslo

Universitetet i Oslo – Norges største universitet

Universitetet i Oslo, UiO, ble grunnlagt i 1811 og er Norges største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Skolen har ca. 30 000 studenter og 7000 ansatte. UiO har åtte fakulteter, som alle tilbyr både enkeltemner, årsenheter, bachelorprogrammer, masterprogrammer...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Oslo

Highlights