Master

Nordisk språk og litteratur

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Nordisk språk og litteratur

I samfunnet i dag er evna til å forstå samansette kommunikasjonssituasjonar uvurderleg. Masterprogram i nordisk språk og litteratur gir deg djup forståing av mange kulturelle og språklege tilhøve.

Nordisk språk og litteratur er eit stort og samansett fagfelt som femner om litteratur og språk frå både eldre og yngre tid. Til fagområdet høyrer òg nordisk fagdidaktikk og norsk som andrespråk. 

På nordiskfaget prøver vi å finne svar på spørsmål som: 

  • Held dei norske dialektane på å forsvinne? 
  • Korleis verkar språket – i dagleg bruk og i tekstar av ulike slag? 
  • Kva kan litteraturen seie oss om kjønn, klasse og smak? 

Litteraturstudiet er for deg som er glad i å lese og som lurer på korleis ulike teksttypar verkar. Korleis kan vi forstå litterære verk og andre tekstar ut frå samfunnsmessige, psykologiske, historiske og sosiale forhold? 

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Vår

  • Klasserom
  • Bergen
Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020 Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder,...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Bergen

Highlights