Nordisk språk og litteratur for utenlandske studenter

Universitetet i Agder
Sammendrag
Master
Kristiansand
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Nordisk språk og litteratur for utenlandske studenter

  • Å lese tekster, å forstå og vurdere dem fra ulike synsvinkler

  • Å kjenne fagområdets historie, tradisjoner, egenart og posisjon i samfunnet

  • Å kjenne til, forklare og bruke sentrale begreper, metoder og teorier fra litteratur- og språkvitenskap og å kunne beskrive, analysere og vurdere skjønnlitteratur og sakprosa fra det nordiske kulturområdet

  • Å vurdere bruken av vitenskapelig teori, metode, begreper og fremstillingsmåter i den vitenskapelige litteraturen om språk og litteratur

  • Du får avansert innsikt i deler av fagområdet nordisk gjennom temastudier

  • Du får trening i å utvikle egen vitenskapelig fremstilling – skriftlig og muntlig – i arbeidet med emnekretsene og masteroppgaven og blir stimulert til faglig nytenkning om tekstkulturen

  • Å uttrykke deg klart og formålstjenlig i tale og skrift i språkfaglige og litteraturfaglige emner i ulike kommunikasjonssituasjoner. 

Kontaktinformasjon til Universitetet i Agder

Universitetet i Agder

Universitetsveien 25
4630 Kristiansand

Tlf: 38 14 10 00 (Kristiansand) 37 23 30 00 (Grimstad)

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!