Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Master

Nordisk språk og litteratur for utenlandske studenter

Universitetet i Agder, i Kristiansand
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Nordisk språk og litteratur for utenlandske studenter

Ønsker du å fordype deg i nordisk språk og litteratur? Vil du forstå mer av språkets historie, oppbygning og praktiske bruk? Vil du lære mer om litteraturen som kunst, om dens sjangre, temaer og formspråk? Da er masterstudiet noe for deg. Her får du kunnskap om språk- og litteraturvitenskap, og du får anledning til å spesialisere deg innenfor ett av områdene. Som utenlandsk student følger du de samme kursene som dine norske medstudenter, men du er fritatt for kravet som å skrive eksamen på begge målformer (bokmål og nynorsk).

Nordisk master for utenlandske studenter kan gi grunnlag for å arbeide med norsk og nordisk språk og litteratur i undervisning og i forskning på høgskole- og universitetsnivå, men kvalifiserer ikke for undervisning i norsk i norsk grunnskole og videregående skole. Studiet gir grunnlag for å arbeide med norsk og nordisk språk og litteratur på andre områder der en krever gode kvalifikasjoner i norsk språk, og der litteratur blir produsert og formidlet. Studiet gir kvalifikasjoner til å jobbe både i forlagsvirksomhet, medier, reklamebransje, bibliotek og andre kulturinstitusjoner og i bedrifter som trenger tospråklig kompetanse enten i hjemlandet eller i Norge. En får også muligheter for ulike typer arbeid med formidling av norsk og nordisk språk og litteratur, særlig i eget hjemland.

Universitetet i Agder
Universitetsveien 25
4630 Kristiansand

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder består av de to campusene Kristiansand og Grimstad. Her finner du henholdsvis 8 500 og 3 500 studenter, fordelt på studier innen helse- og idrettsvitenskap, humaniora og pedagogikk, kunstfag, samfunnsvitenskap, teknologi og realfag, samt avdeling for lærerutdanning...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Agder

Highlights