Bachelor

Y-veien, ingeniørfag

Universitetet i Agder, i Grimstad
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Y-veien, ingeniørfag

Sommerkurset i matematikk starter mandag 26. juni 2023. Eksamen 7. august.

Y-veien er spesielt tilrettelagt for personer med fagbrev, slik at du kan få en bachelorgrad i ingeniørfag på normert tid (3 år). For personer med slik bakgrunn er det ikke krav om generell studiekompetanse, eller bestått ettårig forkurs for ingeniører. Gjennom dette studietilbudet kan du altså spare et helt år i forhold til å måtte ta forkurset først. Det første studieåret krever til gjengjeld stor arbeidsinnsats med ekstra kurs i matematikk, fysikk og norsk. Søkere med lavere karaktersnitt enn 4 fra videregående skole, anbefales å ta ettårig forkurs før de søker seg inn på ingeniørstudier.

Universitetet i Agder tilbyr opptak på Y-veien til byggdesign, data, elektronikk, fornybar energi og mekatronikk. Studenter tatt opp på Y-veien starter med et obligatorisk sommerkurs i matematikk. Følgende progresjonskrav gjelder for Y-veistudentene:

1. Sommerkurset matematikk oppgradering 1 må bestås for å gå videre til første semester i ingeniørstudiet

2. Matematikk oppgradering 2 i første semester og fysikk oppgradering i andre semester må bestås for å gå videre andre studieår.

3. Norsk som redskapsfag første semester.
Universitetet i Agder
Universitetsveien 25
4630 Kristiansand

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder består av de to campusene Kristiansand og Grimstad. Her finner du henholdsvis 8 500 og 3 500 studenter, fordelt på studier innen helse- og idrettsvitenskap, humaniora og pedagogikk, kunstfag, samfunnsvitenskap, teknologi og realfag, samt avdeling for lærerutdanning...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Agder

Highlights