Vis studentum.no som: Mobil

Datakommunikasjon og infrastruktur

TISIP Fagskole
Sammendrag
Heltid/deltid
6 fagskolepoeng
Fagskole
Oppstart: Høst og vår - Nettstudier
Kontakt lånekassen

Datakommunikasjon og infrastruktur

datakommunikasjon og infrastruktur nettstudium

Datakommunikasjon og infrastruktur

Emnet i Datakommunikasjon og infrastruktur inngår i den 2-årige fagskoleutdanningen i IT-drift, men kan også bli tatt som enkeltemne.

Dette kurset innholder OSI-modellen som en forklaringsmodell til datakommunikasjon. En oversikt over ulike lag i OSI-modellen med tilhørende eksempler på protokoller Hva kreves for å koble en pc til et nettverk - Nettverkskonfigurasjon - Ulike typer infrastruktur - Tilkoblinger til Internett Ulike typer enheter som kan kobles til Internett Sikkerhetsaspekter i tilknytning til datakommunikasjon og infrastruktur.

For kontakt eller mer informasjon om Datakommunikasjon og infrastruktur, vennligst fyll inn en interessemelding.

Læringsmål

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende læringsutbytte:

KUNNSKAPER

Studenten har:

- kunnskap om begreper, prosesser, og verktøy som anvendes innenfor datakommunikasjon
- kunnskap om grunnprinsipper i lagdelt datakommunikasjon
- innsikt i virkemåten til eksempelprotokoller på de ulike lagene i OSI-modellen
- innsikt i ulike typer infrastruktur, kommunikasjonsutstyr og overføringsteknologi
- bransjekunnskap om sikkerhetsprinsipper i tilknytning til datakommunikasjon og infrastruktur

FERDIGHETER

Studenten kan:

- anvende faglig kunnskap til å analysere konfigurasjonen på egen pc som er koblet til et nettverk
- anvende faglig kunnskap til å analysere og videreutvikle eksisterende infrastruktur
- kartlegge sikkerhetsutfordringer knyttet til bruk av ulike teknologier inne datakommunikasjon
- anvende relevante faglige verktøy
- Eks. Wireshark til å fange og analysere datatrafikk
- Eks. Ping og Traceroute til å identifisere ulike typer nettverksproblemer

GENERELL KOMPETANSE

Studenten har:

- forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper
- utviklet en etisk grunnholdning i utøvelsen av yrket
- kan bygge relasjoner med fagfeller gjennom aktiv deltakelse i ulike digitale kanaler

Opptakskrav/Søknad

FORKUNNSKAPER

Det er ingen krav til forkunnskaper, men det er anbefalt at du har erfaring med bruk av PC.

Studiefakta, Tittel m.m

Læremidler

I dette kurset vil det bli brukt lærebok sammen med egenutviklede ressurser i tillegg. Både tekstbaserte, presentasjoner og video.

Kostnader

Pris per emne er 6000,-. 

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Datakommunikasjon og infrastruktur.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

TISIP Fagskole

TISIP Fagskole - IT-utdanning på nett

TISIP Fagskole

Ønsker du en kort og yrkesrettet IT-utdanning som får deg raskt ut i jobb? TISIP tilbyr fagskoleutdanningen IT-Drift som nettbasert studium. TISIPs studietilbud er offentlig godkjent av NOKUT og gir rett til lånefinansiering hos Lånekassen. 

Dersom du ikke trenger en fagskoleutdanning over to år, kan du også velge enkeltemner du vil gjennomføre i ønsket rekkefølge. Da betaler du kun for de emnene du er meldt opp til hvert semester. 

Les om TISIPs nettbaserte fagskoleutdanning i IT-Drift.

Om TISIP

TISIP ble etablert i 1985 og har siden 1994 tilbudt høgere utdanning innen IT. Skolen er en privat FoU-stiftelse. Stiftelsen ble etablert den 17.12.85 basert på gaver fra Den Norske Dataforening / Trøndelag og Norsk Data A/S. Tisip har som formål å drive forskning og kompetanseformidling for å øke verdiskapningen i samfunnet. Vår spesialitet er forskning knyttet til anvendelser av IKT.

Tisip driver FoU-arbeid og kursvirksomhet innen IKT for næringsliv, offentlige institusjoner, universiteter og høgskoler. Skolen er ekspert på nettbasert undervisning og samarbeider om utvikling og gjenn-omføring av kurstilbud med en lang rekke universitet og høgskoler og med private aktører. Tisip kan vise til mange oppdrag regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Aktivitetsområder

  • FoU knyttet til IKT og e-læring
  • Utvikling av nettbasert læremateriell
  • Utgivelse av IKT-bøker i samarbeid med norske og utenlandske forlag
  • Kurs som gir studiepoeng i samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Agder, Mitthøgskolan m.fl
  • Kurs som gir EUCIP sertifisering i samarbeid med DND
  • Portal og studiesenter for nettbaserte utdanningstilbud
  • Driftsstøtte for utdanningsinstitusjoner
Vis alle utdanninger fra TISIP Fagskole

Kontaktinformasjon til TISIP Fagskole

TISIP Fagskole

E. C. Dahlsgt. 2
7418 Trondheim

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Datakommunikasjon og infrastruktur:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!