Vis studentum.no som: Mobil

Teater og samfunn (studieretning i estetiske fag)

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Master
Oslo
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Teater og samfunn (studieretning i estetiske fag)

Denne studieretningen er for deg som ønsker en masterutdanning hvor du lærer å bruke drama og teater i et anvendt perspektiv i ulike deler av samfunnet. Studiet har en teoretisk og praktisk tilnærming og er sentrert rundt estetisk utforskning som trekker veksler på samtidens sceniske praksiser.

Studentene arbeider med hvordan teater som metode kan anvendes inn i ulike deler av samfunnet. Det inkluderer perspektiver fra dramapedagogikk og skole, identitetsproblematikk, marginaliseringsprosesser og helse, dokumentarisk scenekunst, dramaturgi, disability teater, performance og teatralitet.

Studieretningen har et forsknings - og livsløpsperspektiv og åpnes opp mot ulike arbeidsfelt i samfunnet.

Du vil lære å anvende praktiske og teoretiske refleksjoner som utgangspunkt for å analysere relevante teaterfaglige problemstillinger i en aktuell samfunnsmessig kontekst.

Diskusjoner rundt teaterfeltets rolle og funksjon i samfunnet står sentralt, også gjennom workshops og praksisperioder.

Du vil tilegne deg fagkritisk refleksjon, avansert kompetanse i planlegging, gjennomføring og vurdering av forsknings – og utviklingsoppgaver (FOU-oppgaver), og videreutvikle innovative virksomheter ved bruke av drama – og teaterfaglige perspektiver i praksis.

Se programplan på student.oslomet.no

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har gått fra å være høgskole til å bli universitet. Institusjonens nye navn er OsloMet – storbyuniversitetet (engelsk: OsloMet – Oslo Metropolitan University).

OsloMet tilbyr utdanninger på både bachelor- og masternivå, i tillegg til halvårs- og årsstudier.

Fakulteter

 • Fakultet for helsevitenskap (HV)
 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)
 • Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)
 • Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Forskningsinstitutter og sentre

 • Arbeidsforskningsinstituttet AFI
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR
 • Forbruksforskningsinstituttet SIFO
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)
 • Senter for profesjonsstudier (SPS)
 • Senter for velferds- og arbeidslivsforskning
 • School of Management
Vis alle utdanninger fra OsloMet – storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!