Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Master
Oslo
8 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Estetiske fag

Masterstudiet i estetiske fag fokuserer på forskning, fornying og kritisk refleksjon i aktivt samspill mellom teori og praksis. Du kan velge mellom fire studieretninger: teater og samfunn, mote og samfunn, kunst i samfunnet, fagdidaktikk: kunst og design.

Du kan velge et av fire studieretninger, avhengig av hvilken bachelor du har, som hver har ulike opptakskrav. Les mer om de enkelte studieretningene ved å klikke deg videre til de enkelte studiepresentasjonene. 

Studiets fellesdel dekker et bredt felt av samtidens estetiske praksis og teori og studieretningen tilbyr fordypning i spesialisert teori og fagkunnskap. 

Studentene har felles undervisning i emnene 

 • Kunst i kontekst – estetikk og vitenskapsteori 
 • Forskningsmetode
 • Prosjekt i praksis

Studentene kan velge mellom følgende fire studieretninger avhengig av avlagt bachelorløp:

Teater og samfunn 

Fagdidaktikk: kunst og design (heltid/deltid)  

Kunst i samfunnet  

Mote og samfunn 

Studieretningen fagdidaktikk: kunst og design gir grunnlag for tittelen lektor og kvalifiserer til faglærerarbeid i og utenfor skolen. 

Studieretningen teater og samfunn kvalifiserer til arbeid med drama og teater i en rekke sammenhenger. Dette kan være bruk av drama i skolesammenheng og anvendt teater i sosiale og helsefaglige sammenhenger. Videre kan det være innenfor næringsliv eller forestillinger, og performance og teater både i det frie feltet og på teaterinstitusjonene. 

Studieretningen kunst i samfunnet kvalifiserer til arbeid på samtidskunst- og kulturfeltet, med formidling, organisering, kuratering og kritikk som del av en anvendt og samfunnsrettet praksis.  

Studieretningen mote og samfunn kvalifiserer til motefaglig arbeid i og utenfor næringslivet, enten som del av moteproduksjonssystemet eller som del av en skapende og forskende praksis i ulike kontekster 

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har gått fra å være høgskole til å bli universitet. Institusjonens nye navn er OsloMet – storbyuniversitetet (engelsk: OsloMet – Oslo Metropolitan University).

OsloMet tilbyr utdanninger på både bachelor- og masternivå, i tillegg til halvårs- og årsstudier.

Fakulteter

 • Fakultet for helsevitenskap (HV)
 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)
 • Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)
 • Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Forskningsinstitutter og sentre

 • Arbeidsforskningsinstituttet AFI
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR
 • Forbruksforskningsinstituttet SIFO
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)
 • Senter for profesjonsstudier (SPS)
 • Senter for velferds- og arbeidslivsforskning
 • School of Management
Vis alle utdanninger fra OsloMet – storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!