Palliativ behandling, omsorg og pleie 1

Nord universitet
Sammendrag
Kortere studier
Bodø
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Palliativ behandling, omsorg og pleie 1

Master i praktisk kunnskap er et studium i hvordan kunnskap utvikles i praksis. Studiet gir kunnskap om læring, utvikling og fornyelse av egen praksis, organisasjon og yrkesfelt. Du kvalifiserer deg til å kunne lede kunnskaps- og fagutvikling, til faglig ledelse og veiledning, evaluering, tilrettelegging av gode læringsmiljøer og utvikling av tverrfaglig samarbeid.

Ved å ta utgangspunkt i erfarne praksisutøveres erfaringer, bruker vi ressurser fra flere fagfelt for å undersøke kunnskapen som ligger nedfelt i erfaringen. I studiet vil du få mulighet til å forstå mer av egen yrkesutøvelse, og sette den inn i en større sammenheng.

Master i praktisk kunnskap har en tverrfaglig profil og retter seg mot ulike yrkes- og profesjonsutøvere. Eksempler på yrkesgrupper som har gjennomført studiet er; politi, lærer, sykepleier, sosialarbeider, leder, kunstner, fotballtrener og fengselsbetjent.

Studiet gir studentene grunnlag for utvidet kunnskaps- og kompetanseutvikling, og kvalifiserer dem til å påta seg fagutvikling og forskning på arbeidsplassen, faglig veiledning og ledelse, evaluering, tilrettelegging av gode læringsmiljøer og utvikling av tverrfaglig samarbeid.

Kontaktinformasjon til Nord universitet

Nord universitet

Bodø
Bodø

Tlf: 75517000

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!