Vis studentum.no som: Mobil

Grunnskolelærer 5.-10. trinn

Høgskulen på Vestlandet
Sammendrag
Heltid
Søknadsfrist: 15. april
Master, 5 år
5 år
0 NOK
Ja
Oppstart: Kontakt Høgskulen i Sogn og Fjordane. - Sogndal

Grunnskolelærer 5.-10. trinn

Grunnskolelærer 5.-10. trinn 

Som lærar for 5.–10. trinn vidareutviklar du elevane sine grunnleggande ferdigheiter. I tillegg til å vere kunnskapsrik, skal du også vere ein god rollemodell, konfliktløysar og motivator. Som grunnskulelærar får du eit variert, meiningsfullt og spennande yrke!

I tillegg til undervisning i ulike skulefag, vil du som lærar spele ei viktig rolle i elevane si sosialisering. Du skal engasjere deg i eleven sin skulekvardag, og følgje med på den personlege utviklinga til kvar enkelt elev – både fagleg og sosialt.

Som lærar må du like å jobbe med menneske, og takle ein hektisk arbeidskvardag. Du må også ha evne til å sjå elevane som ei gruppe som skal fungere godt saman. Samtidig skal du sjå den enkelte eleven sine evner, interesser og behov.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse.

I tillegg minimum 35 skulepoeng og eit karaktergjennomsnitt på minst 3.0 i norsk og 4.0 i matematikk.

Høgskulen på Vestlandet

Høgskolen på Vestlandet

Den 1. januar 2017 fusjonerte Høgskolen i Bergen, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskulen i Sogn og Fjordane til den nye Høgskulen på Vestlandet. Dette blir en av landets største høgskoler, med rundt 16 000 studenter og studiesteder i Sogndal, Førde, Bergen, Stord og Haugesund.

Vis alle utdanninger fra Høgskulen på Vestlandet

Kontaktinformasjon til Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet

Bergen

Tlf: 55 58 58 00


Studiested

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!