Videre- og etterutdanning

Tverrfaglige tema i yrkesutøvelse og yrkesopplæring i skole og lærebedrift. (Kfk) (30 stp.)

Høgskolen i Østfold, Nettstudier
Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Tverrfaglige tema i yrkesutøvelse og yrkesopplæring i skole og lærebedrift. (Kfk) (30 stp.)

Denne videreutdanningen er for deg som er lærer og som har ansettelse tilknyttet yrkesfaglig utdanningsprogram ved en videregående skole. Studiet vil gi deg kunnskapen til å legge til rette for at dine elever, gjennom helhetlige praktiske yrkesoppgaver, kan utvikle kompetanse knyttet til de tverrfaglige temaene i alle yrker og til bruk på alle arbeidsplasser. Erfaringer og kunnskap som du tilegner deg gjennom studiet, vil du kunne ta med deg inn i egen rolle som yrkesfaglærer på egen skole. Du vil blant annet kunne drøfte det grønne skiftet relatert til yrker i eget utdanningsprogram. Studiet er utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet (Udir.) og har utgangspunkt i strategien ” Yrkesfaglærerløftet - for fremtidens fagarbeidere ” . Direktoratet har etablert en finansieringsmodell som gir deg mulighet til å kombinere jobb og utdanning. I perioden fra 1. februar til 1. mars kan du søke Udir. om støtte til videreutdanning. Søker som får tildelt støtte, må deretter søke om opptak til studieplass ved Høgskolen i Østfold. Les mer om hvordan du søker støtte til videreutdanning (udir.no).
Høgskolen i Østfold
B R A veien 4
1757 Halden

Høgskolen i Østfold

Ønsker du å ta en fremtidsrettet høgskoleutdanning? Da kan Høgskolen i Østfold være stedet for deg! Høgskolen i Østfold holder til i moderne lokaler i Halden og Fredrikstad, og tilbyr over 100 studier på ulike nivå. I tillegg til et...

Les mer og vis alle utdanninger ved Høgskolen i Østfold

Highlights