Vis studentum.no som: Mobil

Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester (120 studiepoeng)

Høgskolen i Østfold
Sammendrag
Master
Fredrikstad
4 år
Deltid

Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester (120 studiepoeng)

Dette studieprogrammet er ett av svært få studier i Norge som gir deg kompetanse i å lede, utforme og tilrettelegge for helhetlige tjenester på tvers av sektorer, faglige enheter og nivåer.

Innhold i studiet

Du får kompetanse til å være en nytenkende og innovativ medspiller i arbeidet med å utforme helhetlige tjenester og måten prosessene ledes på i organisasjonene.

Du blir introdusert for organisasjonsteoretiske perspektiver som analyserer hvordan samordningsformer oppstår og forvitrer. En bred samfunnsvitenskapelig tilnærming gir deg kunnskap om løsningsstrategier som skaper god samordning av tjenester. Temaer som inngår i studiet er organisasjonsteori, ledelse, samordning av tjenester og tverrfaglig samarbeid og som ett valgfritt emne; ledelse av digitale innovasjonsprosesser i helse- og velferdstjenester.

I siste del av studiet skal du arbeide med et forskningsarbeid som vil danne grunnlag for masteroppgaven din. Her skal du bruke dine tilegnede teoretiske, analytiske og praktiske kunnskaper for å undersøke samordningsrelaterte problemstillinger du har interesse for.

Studiemiljø

Studiet er organisert som et deltidsstudium og egner seg derfor godt for deg som er i jobb. Det er fire samlinger per semester. Hver samling går over 2-4 dager.

Samlingsdatoer for studieåret 2022/2023 blir annonsert våren 2022.

Det legges opp til fleksible digitale undervisnings- og læringsaktiviteter mellom samlingene som veiledning og faglige diskusjonsgrupper. 

Undervisningsformene er forelesninger, gruppearbeid, seminargrupper, lesegrupper og individuell veiledning. De erfaringene som du og dine medstudenter har fra arbeidslivet, er en viktig ressurs i undervisningen.

Som student hos oss kan du etter nærmere avtale være med på prosjekter i tilknytning til nasjonal- og internasjonal forskning, når du arbeider med masteroppgaven.

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

Ønsker du å ta en fremtidsrettet høgskoleutdanning? Da kan Høgskolen i Østfold være stedet for deg!

Høgskolen i Østfold holder til i moderne lokaler i Halden og Fredrikstad, og tilbyr over 100 studier på ulike nivå. I tillegg til et stort antall grunnutdanninger – årsstudier, bachelor- og masterstudier – tilbyr skolen en rekke etter- og videreutdanninger.

Samlet har høgskolen rundt 7.000 studenter og 620 ansatte i ulike stillinger.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Østfold

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

B R A veien 4
1757 Halden

Tlf: (+47) 69 60 80 00
Fax 69 21 50 02


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!