Utdanning for mangfold og bærekraftige levesett - nordiske perspektiver i global kontekst

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Kortere studier
Hamar
1 semester
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Utdanning for mangfold og bærekraftige levesett - nordiske perspektiver i global kontekst

Høgskolen i Innlandet innehar UNESCO Chair i utdanning for bærekraftig levesett. I den sammenheng tilbyr HINN et studium rettet mot både internasjonale og norske studenter hvor fokus er nordiske perspektiv på mangfold og bærekraftig levesett i utdanning. Fagfornyelsen er et vesentlig aspekt ved dette.

Studiet er flerfaglig og tverrfaglig med bidrag fra fagmiljøene i naturfag, samfunnsfag og KRLE. Slik vil temaet mangfold og bærekraftig levesett belyses og diskuteres fra ulike akademiske ståsteder. Studiet utforsker nordiske tilnærminger til utdanning for bærekraftig utvikling og utdanning for globalt medborgerskap, hvor mangfold er sentralt. Studentene vil utforske aspekter ved kunnskap, ferdigheter og holdninger i sammenheng med temaene, samt fagdidaktiske aspekter gjennom fokus på studentaktiv læring. Undervisnings og arbeidsspråk er engelsk.

Studiet forbereder studentene til å være kritisk deltakende i den nordiske og globale diskursen om hvordan utdanne for mangfold og bærekraftig levesett.

Programmet er på bachelornivå. All undervisning, veiledning og undervisningsmateriell vil være på engelsk. 
 

Det går på fulltid i høstsemesteret, og består av tre emner på 10 studiepoeng hver:

  • Emne 1: Utdanning for bærekraftig samfunn og nordisk velferdsmodell
  • Emne 2: Utdanning og miljø
  • Emne 3: Globalt medborgerskap, kulturelt og religiøst mangfold: nordisk utdanningsperspektiv

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!