Kortere studier

Helse, omsorg og livskvalitet

Høgskolen i Innlandet, i Lillehammer
Varighet
Uke 48
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
Uke 48
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Helse, omsorg og livskvalitet

Kurset bygger på en forståelse av at helse, omsorg og livskvalitet er temaer som utforskes i et tverrvitenskapelig forskningsfelt hvor det brukes ulike forskningsmetoder og hvor ulike teorigrunnlag og synsmåter legges til grunn. Søkelyset er både på forhold som hemmer og fremmer helse og livskvalitet. Emnet tematiserer også ulikheter i helse, omsorg og livskvalitet i et globalt perspektiv og tar opp eksempler på prosesser og metoder som skal bedre folks helse og de helsetjenestene de får. Kurset skal gi et grunnlag for å kunne identifisere og utforske komplekse etiske problemstillinger og delta i faglige debatter innen emneområdet.

Kurset kombinerer forelesninger, seminarer, gruppearbeid, framlegg og selvstudium. Studentene skal reflektere over eget forskningsprosjekt i lys av temaene som tas opp i kurset. Dette skal bidra til at studentene utvikler en dypere forståelse av både problemstillinger, metodiske tilnærminger og kunnskap som utvikles i eget prosjekt.

Kurset avsluttes med individuell hjemmeeksamen som består av essay hvor sider ved studentenes eget prosjekt drøftes i lys av ulike perspektiver på helse, omsorg og livskvalitet.

Tidsplan:

  • Uke 47: 20.-24. november 2023:
    Egne forberedelser, som omfatter at kursdeltakerne individuelt skriver et kort notat (en side) om hvordan de forstår innholdet i begrepene helse, omsorg og livskvalitet.
  • Uke 48: 27.november - 1.desember: Undervisningssamling
  • Innlevering av eksamen: 16.desember 2024

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Lillehammer
Høgskolen i Innlandet
Hamarveien 112
2411 Elverum

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer.  Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår...

Les mer og vis alle utdanninger ved Høgskolen i Innlandet

Highlights