Kortere studier

Fysisk aktivitet og folkehelse

Høgskolen i Innlandet, i Lillehammer
Varighet
Uke 15
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
Uke 15
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Fysisk aktivitet og folkehelse

Emnet "Fysisk aktivitet og folkehelse" vil dekke et bredt spekter av temaer, både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Ph.d.-kandidatene vil blant annet lære om mangfoldet av fysisk aktivitet i ulike populasjoner og fysisk aktivitet sett i et folkehelseperspektiv. Forelesningene vil dekke alt fra fysiske, biologiske og kulturelle perspektiver av fysisk aktivitet, og ha fokus på evidensbasert forskning på fysisk aktivitet til forebygging, styrking og behandling av ulike befolkningsgrupper. I tillegg vil ph.d.-kandidatene lære om hvordan ulike mekanismer av fysisk aktivitet påvirker vår fysiske, psykiske og sosiale helse. Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse, og samspillet mellom mennesker og omgivelser vil bli presentert, samt hvordan vi bør tilrettelegge for en aktiv livsstil.

Undervisningssamlingen går over èn uke. Det inneholder forelesninger og seminarer med studentpresentasjoner, og undervisningen vil foregå på norsk eller engelsk. Stipendiatene skal også gjennomføre et arbeidskrav, som består av studentpresentasjoner i plenum. Eksamen gjennomføres som et individuelt skriftlig vitenskapelig essay. Det er obligatorisk oppmøte på undervisningen.

Samlingsdatoer:

Uke 15: 08.-12. april 2024

Innlevering av essay: 8. mai 2024

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Vår

  • Klasserom
  • Lillehammer
Høgskolen i Innlandet
Hamarveien 112
2411 Elverum

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer.  Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår...

Les mer og vis alle utdanninger ved Høgskolen i Innlandet

Highlights