Bachelor i utmarksforvaltning

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Bachelor
Evenstad
3 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Bachelor i utmarksforvaltning

Dagens miljøutfordringer, inkludert menneskeskapte klimaendringer, fører til at kunnskap om bærekraftig bruk av biologiske ressurser er etterspurt.

Denne treårige utdanningen i utmarksforvaltning kombinerer praktiske øvelser og teori for å gi deg en bred kunnskap om biologisk mangfold, bærekraftig bruk og forvaltning av vilt- og fiskeressurser og næringsvirksomhet i utmark.

Du kan velge mellom to ulike fordypninger i løpet av bachelorgraden; forvaltning og næring eller forvaltning og forskning. For fordypning i forvaltning og næring er økonomi et sentralt tema som kommer inn i tillegg til næringsutvikling og innovasjon, mens i fordypning forvaltning og forskning går man dypere inn i forskningsprosessen fra innhenting av data til bearbeiding, tolking og presentasjon av resultater.

Studieløpet gir deg muligheten til å delta i det aktive forskningsarbeidet som foregår på Evenstad, og du vil møte dedikerte forskere som forelesere og veiledere.

Studiet avsluttes med en bacheloroppgave som kan skrives som en forskningsoppgave eller en nærings-/innovasjonsoppgave.

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!