Fagskole

Sceneteknisk produksjon

Fagskolen Oslo, i Oslo
Varighet
1,5 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato
Varighet
1,5 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato
Få mer informasjon om utdanningen 👍

Sceneteknisk produksjon

sceneteknisk produksjon - konsert

Fagskoleutdanning i Sceneteknisk produksjon

Den scenetekniske bransjen mangler både personell og kunnskap for å møte fremtidens utfordringer og krav. Studiet gjør deg i stand til å jobbe på de største og mest komplekse prosjektene av sitt slag, samt at det gir deg nødvendig teknisk innsikt til å fortsette din egen utvikling og spesialisering innenfor de mange rollene som eksisterer innenfor en sceneteknisk produksjon.

Studiet vektlegger også viktigheten av en større forståelse for bransjens klimaavtrykk, utfordringer knyttet til mangfold og bærekraft. 

Den sceneteknisk bransjen mangler både personell og kunnskap for å møte fremtidens utfordringer og krav. Studiet gjør deg i stand til å jobbe på de største og mest komplekse prosjektene av sitt slag, samt at det gir deg nødvendig teknisk innsikt til å fortsette din egen utvikling og spesialisering innenfor de mange rollene som eksisterer innenfor en sceneteknisk produksjon.

Studiet vektlegger også viktigheten av en større forståelse for bransjens klimaavtrykk, utfordringer knyttet til mangfold og bærekraft. Studiet gir deg også oppdatert kunnskap om digitale verktøy, avanserte modelleringsverktøy og et stort antall relevante fagspesifikke verktøy som brukes i bransjen.

Oppbygging av studiet

Studiet er bygget opp som et nettbasert studium med samlinger, samt en god del praksis ute i relevante virksomheter. Studiet kombinerer teori og praksis på en spennende og relevant måte og du vil arbeide både selvstendig og i grupper. Arbeidsformene i studiet omfatter forelesninger, praktiske oppgaver, problemorientert undervisning, samarbeidslæring, og tverrfaglige prosjekter i samarbeid med aktuelle virksomheter.

Studiet har fire prosjektperioder som er bygget opp av til sammen 14 emner.

Prosjektperiode 1: Fagkompetanse og yrkesverktøy

 1. E1 - Teknisk forståelse - elektro
 2. E2 - Teknisk forståelse - rigg
 3. E3 - Digitale verktøy
 4. E4 - Sikkerhet og HMS
 5. E5 - Kunnskapsbasert prosjekt

Prosjektperiode 2: Kommunikasjon og medarbeiderskap

 1. E6 - Samarbeid, teamarbeid og relasjonsbygging
 2. E7 - Kommunikasjon, veiledning og stressmestring
 3. E8 - Planlegging og tidsstyring

Prosjektperiode 3: Bransje og rolleforståelse

 1. E9 - Kunnskapsbasert praksis
 2. E10 - Sikkerhet, HMS, fagterminologi, lover, regler og forskrifter
 3. E11 - Datanettverk

Prosjektperiode 4: Læring på arbeidsplassen og hovedprosjekt

 1. E12 - Funksjon og design
 2. E13 - Samarbeid i sceneteknisk produksjon
 3. E14 - Hovedprosjekt
For kontakt eller mer informasjon om Sceneteknisk produksjon, vennligst fyll inn en interessemelding.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

 • Nettbasert med samlinger
 • Oslo

Videre studier/jobbmuligheter

Studiet gir deg nødvendig kompetanse for å jobbe i de største selskapene og på de mest komplekse prosjektene i den scenetekniske bransjen. Det vil gi et svært godt fundament å bygge en livslang karriere på, og du kan jobbe som blant annet lys- eller lydtekniker, scenetekniker, rigger, videotekniker, prosjektleder, systemtekniker, monitortekniker, lysbordoperatør, av-avvikler, linjetekniker, scenemester og crew-sjef.

Opptakskrav/Søknad

 1. Relevant fag-/svennebrev eller generell studiekompetanse, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring nivå 4
 2. Søkere som ikke fyller kravene under pkt. 1 og som er 23 år eller eldre i opptakssåret, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.
 3. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve innen 1. oktober.

 
Relevante fagbrev

Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fag-/svennebrev som gir rett til opptak: automatiker, elektriker, dataelektroniker, energimontør, IT-driftstekniker, IT-utvikler, mediedesigner, innholdsprodusent og medieteknikker.

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning, 90 studiepoeng.

Reportasje

Stort behov for personer med utdanning fra fagskole

Fagskolen Oslo satser stort for å rekruttere fagarbeidere som ønsker videre utdanning. Nesten alle NHOs medlemsbedrifter har behov for fagskolekompetanse.

Jeg vil vite mer!

Bestill informasjon

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Sceneteknisk produksjon.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen


reCAPTCHA logo Denne hjemmesiden er beskyttet av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Brukervilkår gjelder.
Fagskolen Oslo
Kabelgaten 10-12
0580 Oslo

Fagskolen Oslo – En enestående yrkesfaglig læringsarena i hovedstaden

Fagskolen Oslo tilbyr korte, yrkesrettede utdanninger på høyere nivå som utvikles i samarbeid med nærings- og arbeidsliv. Utdanningen bygger på fag-/ svennebrev, autorisasjon eller på grunnlag av realkompetanse. Vi er stolte av å være en offentlig fagskole som tilbyr gratis...

Les mer og vis alle utdanninger ved Fagskolen Oslo

Highlights