Årsstudium

Årsstudium i Scenekunst

NSKI høyskole, i Oslo
Varighet
1 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
1 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Årsstudium i Scenekunst

Årsstudium i Scenekunst

Årsstudiet du trenger for å lykkes i det frie scenekunstfeltet! Les om årets kull og hva de har gjort dette året!

Er du en skapende kunstner som elsker å skape og sette egne ideer ut i livet?

Med årsstudiet i scenekunst vil du tilegne deg den kunnskapen som skal til for å lykkes i det frie scenekunstfeltet!

Studiet legger opp til at studentene etter endt utdanning skal kunne drifte selvstendige scenekunstprosjekter og kompanier fra både produksjonssiden og den kunstnerisk siden.

Hva lærer du?

Gjennom årsstudiet i scenekunst lærer du å produsere din egen forestilling fra A til Å. 

Studiet gir deg som nyutdannet scenekunstner kunnskap om og erfaring med å skape egne forestillinger i det frie scenekunstfeltet, samt å lære deg hvordan forestillingene kan selges og vises videre. 

Samtidig gir det deg mer kunnskap og innsikt i det å være selvstendig næringsdrivende i teaterbransjen.

Ved fullført utdanning vil du ha kunnskap, ferdigheter og kompetanse som gjør deg godt rustet til å kunne jobbe frem egne prosjekter, og til å få dem realisert. Du vil også ha dokumentasjon på det sceniske arbeidet, med to ferdige forestillinger.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Oslo

Videre studier/jobbmuligheter

Studiet er beregnet for deg som ønsker å jobbe videre med å skape egne produksjoner. Produksjonene kan selges inn til aktuelle festivaler, distributører eller oppkjøpere, eller man kan inngå avtaler om visninger ved forskjellige arenaer. Det kan også være aktuelt å samarbeide med teatre eller andre kompanier om utvikling av nye forestillinger. Som skapende scenekunstner er man også attraktiv for andre grupper i det frie feltet.

Mulige samarbeidspartnere for salg, visning, samarbeid eller koproduksjon:

Scenekunstbruket, kompanier i det frie scenekunstfeltet, Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle spaserstokken, programmerende teatre, Regionteatre og regionale teatre, kulturhus m.fl. 

NSKI høyskole
st. Olavs gate 32
0166 Oslo

NSKI høyskole

NSKI Høyskole er en liten skole midt i Oslo sentrum som tilbyr treårig bachelorutdanning innen skuespillerfag, musikkteater, manus og regi. Høsten 2022 starter skolen også opp en ettårig videreutdanning for scenekunstnere i egenskapte produksjoner. Skolen er den eneste høyskolen i...

Les mer og vis alle utdanninger ved NSKI høyskole

Highlights