Vis studentum.no som: Mobil

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Fagskolen Møre og Romsdal avd. Kristiansund
Sammendrag
Fagskole
Kristiansund
2 år
Deltid
Ja
Oppstart: Høst - Kristiansund
Søknadsfrist: 15. april
Klasserom

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

videreutdanning i psykisk helsearbeid og rusarbeid

Videreutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Har du studert helse- og oppvekstfag på videregående, og ønsker å fortsette med utdanning på høyere nivå? Eller har du kanskje arbeidet i helsesektoren i flere år? Da kan en videreutdanning i psykisk helsearbeid og rusarbeid ved Fagskolen Møre og Romsdal avd. Kristiansund være noe for deg.  

Om studiet

Psykisk helsearbeid og rusarbeid er en videreutdanning som ved Fagskolen Møre og Romsdal avd. Kristiansund undervises deltid over 2 år. Studiet er lagt opp til én dag med undervisning per uke, samt 10 ukers praksis, og selvstudium.

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid og rusarbeid skal utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk forståelse, som tar initiativ til- og organiserer tiltak i samarbeid med pasienter og brukere, deres pårørende, medarbeidere, andre yrkesgrupper, bruker- og pårørendeorganisasjoner og frivillige innenfor helse- og omsorgssektoren.

Læringsutbytte

Som ferdig utdannet har du forståelsen for de etiske utfordringene og dilemmaene i bransjen og et faglig grunnlag for å begrunne egne valg faglig og etisk. Du kan utføre kartlegging og behandling av pasienter/brukere med psykiske lidelser og ruslidelser som ivaretar deres behov for omsorg, behandling og oppfølging. Du har også utviklet en etisk grunnholdning som ivaretar brukermedvirkning og samarbeid mellom pasient/bruker, pårørende og fagpersoner. Videre ser du behovet for meningsfylt aktivitet for mennesker med psykiske lidelser og ruslidelser. Til sist kan du bidra til kompetanseheving og tjenesteutvikling på arbeidsplassen med faglig kunnskap og relasjoner.  

For kontakt eller mer informasjon om Psykisk helsearbeid og rusarbeid, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Det generelle grunnlaget for opptak til fagskole er:  

  • Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev eller autorisasjon 
  • Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av relevant realkompetanse. Det kreves da at søker har minst 5 års relevant praksis, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i VG1 (grunnkurs) og VG2 (videregående kurs 1) i yrkesfaglige utdanningsprogram (studieretninger)  
  • Søkere som ikke er ferdig med læretiden og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve (betinget opptak) 

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Psykisk helsearbeid og rusarbeid.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen Møre og Romsdal avd. Kristiansund

Fagskolen i Kristiansund

Fagskoletilbud i Kristiansund

Vil du bli fagskoleingeniør innen petroleumsteknologi eller kjemi? Offiser i maritime fag? Eller vil du jobbe innen helse og omsorg? Ta en fagskoleutdanning på Fagskolen Møre og Romsdal avd. Kristiasund!

Fagskolen Møre og Romsdal med studiested i Kristiansund tilbyr fagskoleutdanninger som gir en selvstendig yrkesrettet utdanning. Skolen er opptatt av å være et senter for læring, utvikling og kultur, og gir deg en solid og relevant utdanning.

Fagskolen Møre og Romsdal arbeider hele tiden for at studietilbudet skal samsvare med kompetansen som det lokale næringslivet etterspør. De aller fleste studentene våre går derfor rett ut i jobb etter fullført utdanning. 

Fagskolen sitt studiested i Kristiansund ligger i dag på St. Haugen i Kristiansund, sammen med Kristiansund videregående skole. Skolen har et bredt spekter av moderne utstyr, som maritim simulator, boresimulator, lab-utstyr og alge-lab. Dette bidrar til å sikre at du får en mest mulig praktisk og realistisk tilnærming til arbeidsoppgavene du skal utføre i arbeidslivet.   

Fagskoleingeniør eller helse- og sosialfagsarbeider

Fagskolen tilbyr yrkesrettet høyere utdanning, på samme nivå som høyskoler og universitet. Utdanningene bygger på videregående opplæring (fagbrev) og har et praktisk rettet fokus. Fagretningene som tilbys er:

 Psykisk helsearbeid og rusarbeid
 Petroleum – fordypning havbunnsinstallasjoner
 Petroleum – fordypning boring
 Prosessteknikk
 Maritim utdanning – Dekkoffiser
 Maritim utdanning – Maskinoffiser

Fagskoleutdannelse på heltid og deltid

Utdanningene strekker seg fra to til tre år, og er lagt opp som fulltids- eller deltidsstudium. Det er altså mulig å ta flere av utdannelsene selv om du ikke er bosatt i Kristiansund. Opptakskrav på fagskoleutdannelsene er fagbrev, svennebrev eller minst fem års realkompetanse. En fullført fagskoleutdannelse fra Fagskolen Møre og Romsdal avd. Kristiansund gir deg en rekke jobbmuligheter i både privat og offentlig sektor.

Vis alle utdanninger fra Fagskolen Møre og Romsdal avd. Kristiansund

Kontaktinformasjon til Fagskolen Møre og Romsdal avd. Kristiansund

Fagskolen Møre og Romsdal avd. Kristiansund

St. Hanshaugen
6514 Kristiansund

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Psykisk helsearbeid og rusarbeid:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!