Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Slik blir du logoped

Vil du hjelpe mennesker med deres talevansker og bidra til at de får en bedre hverdag? Da bør du ta en utdanning i logopedi. Her får du informasjon du trenger!

Vil du hjelpe mennesker med deres talevansker og bidra til at de får en bedre hverdag? Da bør du ta en utdanning i logopedi. Her får du informasjon du trenger om hva en logoped gjør, hvordan du blir logoped, hva du kan forvente i lønn og mye mer! 

Hva gjør en logoped? 

Logopeder jobber med å hjelpe og behandle mennesker som av ulike grunner har kommunikasjonsvansker som stemme-, språk-, tale- og svelgevansker. Noen mennesker er født med kommunikasjonsutfordringer, mens andre opplever dette som en konsekvens av skader, sykdom eller ulykker. Målet med logopedi er å utvikle eller gjenopprette pasientens kommunikasjonsferdigheter.  

Som logoped samarbeider du ofte tett med andre yrkesgrupper. Dette er ofte lærere, helsepersonell, psykologer, spesialpedagoger eller andre ansatte i skoleverket. 

Typiske arbeidsoppgaver for en logoped 

 • Evaluere og diagnostisere barn, unge og voksne med ulike kommunikasjonsvansker. 
 • Lage tilpassede behandlingsplaner, for eksempel med ulike taleøvelser, pusteteknikker og metoder for språkutvikling.  
 • Veilede pasienter, deres familie og pårørende om hvordan man kan håndtere og redusere vanskene. 
 • Dokumentasjon og oppfølging av pasientens fremgang. 
 • Opplæring og kompetanseheving av lærere og helsepersonell 

  

 

Hvordan bli logoped? 

I Norge tilbys logopedutdanningen kun på masternivå. Det innebærer du først må fullføre en relevant bachelorgrad, etterfulgt av en toårig mastergrad i logopedi for å kunne praktisere logopedyrket. Det er flere ulike fagområder som kvalifiserer til opptak til logopedutdanningen, blant annet bachelor i spesialpedagogikk, pedagogikk, lingvistikk og barnehagelærer/lærer. Du finner en oversikt over godkjente bachelorgrader under opptakskravene ved de ulike masterutdanningsbeskrivelsene. 

Om utdanningen 

Masterutdanningen i logopedi tilbys ved flere universiteter i Norge, blant annet Universitetet i Bergen, NTNU og Nord Universitet. Utdanningen tilbys både som heltid og deltid. Utdanningen har en teoretisk og praktisk tilnærming, hvor du underveis i utdanningen får jobbe med pasienter under veiledning av erfarne logopeder. Studiet avsluttes med en masteroppgave hvor du velger en spesifikk retning du vil fordype deg ytterligere i. 

Hva lærer du? 

I løpet av utdanningen får du de nødvendige teoretiske kunnskapene og praktiske ferdighetene som trengs for å jobbe som logoped. Dette innebærer blant annet kunnskap om menneskets språk- og taleutvikling, årsakene til ulike språk- og taleforstyrrelser og hvordan man skal identifisere og behandle disse. Du vil også lære om ulike grupper der kommunikasjonsutfordringer er mer fremtredende, både for mennesker med medfødte vansker og de som har utviklet det i senere tid.  

Typisk emner du vil lære om på logopediutdanningen: 

 • Tale- og språkvitenskap 
 • Atferd- og nevrovitenskap 
 • Dysfagi 
 • Stemmebehandling og stemmebruk 
 • Forskningsmetode og etikk 
 • Rådgiving 

Personlige ferdigheter 

Logopedyrket forutsetter først og fremst gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, da du skal jobbe med mennesker med talevansker og deres pårørende. Disse kvalitetene er også viktig i samarbeid med annet skole- og helsepersonell. Arbeid med kommunikasjonsvansker er ofte en langvarig prosess. Dermed er kunnskapsbasert planlegging og tilrettelegging også viktige egenskaper, men også tålmodighet.   

Jobbmuligheter for logopeder 

De fleste logopeder jobber innen skole- eller helsesektoren, eksempelvis i barnehage, skole, voksenopplæring, rehabiliteringssentre eller på sykehus. Noen velger også å jobbe i privat sektor eller starte sin egen bedrift. Det er også mulig å gå videre på en doktorgrad i logopedi for å forske videre på fagområdet. 

Hva tjener en logoped? 

Lurer du på hva en logoped kan forvente i lønn? På vår jobb og lønn-seksjon finner du informasjon om gjennomsnittslønnen, eventuelle lønnsforskjeller mellom kjønnene og den historiske lønnsutviklingen for yrket.  

Se lønnen her


Kilder: utdanning.no, norsklogopedlag.no, uit.no, ntnu.no 

Picture of Synne Krogstad

Synne Krogstad

Digital Content Editor (Vis mer)
Synne jobber som Digital Content Editor på studentum.no og hjelper studieinteresserte med å finne sin utdanning i og utenfor Norge. Synne er født og oppvokst i Norge, men bor og jobber nå i Stockholm. Hun har en bachelorgrad i journalistikk fra OsloMet og en mastergrad i motevitenskap fra Stockholm Universitet. Hun skriver content om flere temaer innen høyere utdanning, men har ekspertise innen journalistikk og mote. (Vis mindre)

About

Synne jobber som Digital Content Editor på studentum.no og hjelper studieinteresserte med å finne sin utdanning i og utenfor Norge. Synne er født og oppvokst i Norge, men bor og jobber nå i Stockholm. Hun har en bachelorgrad i journalistikk fra OsloMet og en mastergrad i motevitenskap fra Stockholm Universitet. Hun skriver content om flere temaer innen høyere utdanning, men har ekspertise innen journalistikk og mote.

Annonser