26 jun 2023

Slik blir du logoped

Vil du hjelpe mennesker med deres talevansker og bidra til at de får en bedre hverdag? Da bør du ta en utdanning i logopedi. Her får du informasjon du trenger om hva en logoped gjør, hvordan du blir logoped, hva du kan forvente i lønn og mye mer! 

Hva gjør en logoped? 

Logopeder jobber med å hjelpe og behandle mennesker som av ulike grunner har kommunikasjonsvansker som stemme-, språk-, tale- og svelgevansker. Noen mennesker er født med kommunikasjonsutfordringer, mens andre opplever dette som en konsekvens av skader, sykdom eller ulykker. Målet med logopedi er å utvikle eller gjenopprette pasientens kommunikasjonsferdigheter.  

Som logoped samarbeider du ofte tett med andre yrkesgrupper. Dette er ofte lærere, helsepersonell, psykologer, spesialpedagoger eller andre ansatte i skoleverket. 

Typiske arbeidsoppgaver for en logoped 

 • Evaluere og diagnostisere barn, unge og voksne med ulike kommunikasjonsvansker. 
 • Lage tilpassede behandlingsplaner, for eksempel med ulike taleøvelser, pusteteknikker og metoder for språkutvikling.  
 • Veilede pasienter, deres familie og pårørende om hvordan man kan håndtere og redusere vanskene. 
 • Dokumentasjon og oppfølging av pasientens fremgang. 
 • Opplæring og kompetanseheving av lærere og helsepersonell 

  

Finn utdanninger i logopedi her

 

Hvordan bli logoped? 

I Norge tilbys logopedutdanningen kun på masternivå. Det innebærer du først må fullføre en relevant bachelorgrad, etterfulgt av en toårig mastergrad i logopedi for å kunne praktisere logopedyrket. Det er flere ulike fagområder som kvalifiserer til opptak til logopedutdanningen, blant annet bachelor i spesialpedagogikk, pedagogikk, lingvistikk og barnehagelærer/lærer. Du finner en oversikt over godkjente bachelorgrader under opptakskravene ved de ulike masterutdanningsbeskrivelsene. 

Om utdanningen 

Masterutdanningen i logopedi tilbys ved flere universiteter i Norge, blant annet Universitetet i Bergen, NTNU og Nord Universitet. Utdanningen tilbys både som heltid og deltid. Utdanningen har en teoretisk og praktisk tilnærming, hvor du underveis i utdanningen får jobbe med pasienter under veiledning av erfarne logopeder. Studiet avsluttes med en masteroppgave hvor du velger en spesifikk retning du vil fordype deg ytterligere i. 

Hva lærer du? 

I løpet av utdanningen får du de nødvendige teoretiske kunnskapene og praktiske ferdighetene som trengs for å jobbe som logoped. Dette innebærer blant annet kunnskap om menneskets språk- og taleutvikling, årsakene til ulike språk- og taleforstyrrelser og hvordan man skal identifisere og behandle disse. Du vil også lære om ulike grupper der kommunikasjonsutfordringer er mer fremtredende, både for mennesker med medfødte vansker og de som har utviklet det i senere tid.  

Typisk emner du vil lære om på logopediutdanningen: 

 • Tale- og språkvitenskap 
 • Atferd- og nevrovitenskap 
 • Dysfagi 
 • Stemmebehandling og stemmebruk 
 • Forskningsmetode og etikk 
 • Rådgiving 

Personlige ferdigheter 

Logopedyrket forutsetter først og fremst gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, da du skal jobbe med mennesker med talevansker og deres pårørende. Disse kvalitetene er også viktig i samarbeid med annet skole- og helsepersonell. Arbeid med kommunikasjonsvansker er ofte en langvarig prosess. Dermed er kunnskapsbasert planlegging og tilrettelegging også viktige egenskaper, men også tålmodighet.   

Jobbmuligheter for logopeder 

De fleste logopeder jobber innen skole- eller helsesektoren, eksempelvis i barnehage, skole, voksenopplæring, rehabiliteringssentre eller på sykehus. Noen velger også å jobbe i privat sektor eller starte sin egen bedrift. Det er også mulig å gå videre på en doktorgrad i logopedi for å forske videre på fagområdet. 

Hva tjener en logoped? 

Lurer du på hva en logoped kan forvente i lønn? På vår jobb og lønn-seksjon finner du informasjon om gjennomsnittslønnen, eventuelle lønnsforskjeller mellom kjønnene og den historiske lønnsutviklingen for yrket.  

Se lønnen her


Kilder: utdanning.no, norsklogopedlag.no, uit.no, ntnu.no 

Sist oppdatert: 26 jun 2023
Synne Krogstad
Digital Content Editor

Du kan kanskje også være interessert i:

Sist oppdatert: 19.12.2022

Slik blir du kiropraktor

Vil du bli kiropraktor? Her får du vite hva yrket innebærer, vanlige arbeidsoppgaver, hvilken lønn du kan forvente og hvordan du blir det.

Les mer
Sist oppdatert: 19.12.2022

Slik blir du pilot

Vil du vite mer om hvordan du blir pilot, hvilken utdanning som kreves, fremtidige jobbmuligheter og hvor mye du kan tjene? Les mer om utdanningen og yrket her!

Les mer
Sist oppdatert: 31.05.2023

Slik blir du prest

Prester er spesialister på religion og sprer budskap om tro, holdninger og handlinger. Har du lyst til å bli en prest? Her kan du lese mer om yrket som prest, utdanningen du trenger, hvilken lønn prester får og mye mer!

Les mer